Droomwoordenboek

S

Stagediven t/m Straat

Stagediven
Wanneer je droomt dat je stagedivet, duidt dit erop dat je een risico neemt met iets en dat je het volste vertrouwen heb in de mensen om je heen.
Standbeeld
Wanneer je een standbeeld ziet in je droom, duidt dit erop dat je weigert om de zaken te accepteren voor wat ze werkelijk zijn. Je bent misschien bang dat je jezelf niet op een positieve wijze profileert.
Steen
Stenen symboliseren kracht, eenheid en onwrikbare overtuiging. In bepaalde culturen hebben sommige stenen hebben een heilige of magische betekenis. Voor moslims bijvoorbeeld is de zwarte steen van Mekka een medium om rechtstreeks met God te communiceren. Stonehenge heeft ook een belangrijke sprituele betekenis. Als je droomt over stenen kan dit ook duiden op morele kwesties en/of schuldgevoel.
Steiger
Als je droomt dat je op een steiger staat, wijst dit op iets dat tijdelijks is in je leven. Je zou behoefte kunnen hebben aan wat extra steun om jezelf naar een hoger niveau te tillen of je doelen te bereiken.
Stem verloren
Een droom waarin je geen stem hebt, duidt op een verlies aan identiteit en een gebrek aan persoonlijke macht. Je bent niet in staat je uit te spreken en voor jezelf op te komen.
Stemmen
Als je stemmen hoort in je droom, duidt dit op een boodschap uit het onbewuste of spirituele domein.
Stier
Een stier in je droom vertegenwoordigt koppigheid, sterke wil en kracht. Het is misschien tijd om actie te ondernemen en meer assertief te worden. Een alternatief is dat een stier duidt op een rijk, voorspoedig en welig leven.
Stikken
Als je droomt dat je stikt, wijst dit erop dat het je niet lukt om aan te geven hoe je je werkelijk voelt over een bepaalde situatie.
Stilte
Als je droomt dat je stil bent, duidt dit op een onvermogen jezelf te kunnen uiten. Je zou je misschien te geremd voelen om je mening te geven en duidelijk te maken hoe je je werkelijk voelt.
Stinkdier
Als je een stinkdier ziet in je droom, suggereert dit dat je mensen van je afstoot of mensen teleurstelt. Een alternatieve betekenis is dat deze droom aangeeft dat een bepaalde situatie gekalmeerd is, maar dat je het er niet noodzakelijkerwijs mee eens bent of leuk vind.
Stoel
Als je een stoel ziet in je droom, symboliseert dit jouw behoefte om even stil te staan en de tijd te nemen om een bepaalde situatie te overdenken voordat je tot actie overgaat.
Stoep
Als je droomt dat je op de stoep loopt, symboliseert dit gestage vooruitgang en de richting in je leven. Je zou een nieuwe weg in je leven kunnen inslaan. Als de stoep opgebroken is, wijst dit op tijdelijke, kleine tegenslagen die je beletten je doel te bereiken. Deze droom zou kunnen aangeven dat je van koers moet wijzigen, en een paar veranderingen in je leven zou moeten aanbrengen.
Stof
Als je stof ziet in je droom suggereert dit dat sommige aspecten van jezelf zijn genegeerd of veronachtzaamd.
Stof (2)
Een baal stof in dromen staat symbool voor creativiteit. Jij bent zelf degene die jouw ervaringen vorm geeft. Let ook op de kleur en het patroon van de stof en hoe dit zou kunnen verwijzen naar een specifieke situatie in je leven.
Stofzuiger
Dromen over een stofzuiger vertegenwoordigt je voorgenomen plan, of motivatie om eindelijk je problemen te lijf te gaan. Het verwijst ook naar dingen die weggaan. Deze droom kan je vertellen om een verontschuldiging te maken of iemand te vergeven die je pijn gedaan heeft.
Stoot
Als je droomt dat je iemand een por geeft, suggereert dit dat je meer initiatief moeten nemen en niet zou moeten twijfelen aan je eigen vaardigheden. Je mag best wat directer zijn.
Storm
Een storm in je droom staat voor overweldigende strijd, shock, verlies en rampspoed in persoonlijke kwesties. De storm vertegenwoordigt tevens onuitgesproken angst of emoties, zoals woede, onrust, enz... Een meer positieve noot is dat een storm aangeeft dat je innerlijk behoorlijk energiek is.
Stormwind
Wanneer je droomt dat je overvallen wordt door een stormwind, wijst dit er op dat je de controle verliest over zaken waar je sowieso al geen grip op had. Je zal een andere manier moeten vinden om je problemen te benaderen en op te lossen. Een alternatieve uitleg is dat deze droom aangeeft dat je alles te serieus neemt en dat je het wat kalmer aan kan doen.
Stortplaats
Een stortplaats staat symbool voor afgewezen ideeën. Het verwijst ook naar aspecten van jouw,- of iemand anders karakter die je verwerpt. Misschien probeer je deze afwijzingen te verwerken.
Straat
Als je droomt over een straat, symboliseert deze je levenspad. De staat waarin de straat verkeerd zegt iets over de mate van controle die je hebt over de richting waarin je leven opgaat. Als de straat een naambordje heeft, kan dit een belangrijke hint afgeven over de precieze betekenis van deze droom.