Droomwoordenboek

S

Stilte t/m Surfen

Stilte
Als je droomt dat je stil bent, duidt dit op een onvermogen jezelf te kunnen uiten. Je zou je misschien te geremd voelen om je mening te geven en duidelijk te maken hoe je je werkelijk voelt.
Stinkdier
Als je een stinkdier ziet in je droom, suggereert dit dat je mensen van je afstoot of mensen teleurstelt. Een alternatieve betekenis is dat deze droom aangeeft dat een bepaalde situatie gekalmeerd is, maar dat je het er niet noodzakelijkerwijs mee eens bent of leuk vind.
Stoel
Als je een stoel ziet in je droom, symboliseert dit jouw behoefte om even stil te staan en de tijd te nemen om een bepaalde situatie te overdenken voordat je tot actie overgaat.
Stoep
Als je droomt dat je op de stoep loopt, symboliseert dit gestage vooruitgang en de richting in je leven. Je zou een nieuwe weg in je leven kunnen inslaan. Als de stoep opgebroken is, wijst dit op tijdelijke, kleine tegenslagen die je beletten je doel te bereiken. Deze droom zou kunnen aangeven dat je van koers moet wijzigen, en een paar veranderingen in je leven zou moeten aanbrengen.
Stof
Als je stof ziet in je droom suggereert dit dat sommige aspecten van jezelf zijn genegeerd of veronachtzaamd.
Stof (2)
Een baal stof in dromen staat symbool voor creativiteit. Jij bent zelf degene die jouw ervaringen vorm geeft. Let ook op de kleur en het patroon van de stof en hoe dit zou kunnen verwijzen naar een specifieke situatie in je leven.
Stofzuiger
Dromen over een stofzuiger vertegenwoordigt je voorgenomen plan, of motivatie om eindelijk je problemen te lijf te gaan. Het verwijst ook naar dingen die weggaan. Deze droom kan je vertellen om een verontschuldiging te maken of iemand te vergeven die je pijn gedaan heeft.
Stoot
Als je droomt dat je iemand een por geeft, suggereert dit dat je meer initiatief moeten nemen en niet zou moeten twijfelen aan je eigen vaardigheden. Je mag best wat directer zijn.
Storm
Een storm in je droom staat voor overweldigende strijd, shock, verlies en rampspoed in persoonlijke kwesties. De storm vertegenwoordigt tevens onuitgesproken angst of emoties, zoals woede, onrust, enz... Een meer positieve noot is dat een storm aangeeft dat je innerlijk behoorlijk energiek is.
Stormwind
Wanneer je droomt dat je overvallen wordt door een stormwind, wijst dit er op dat je de controle verliest over zaken waar je sowieso al geen grip op had. Je zal een andere manier moeten vinden om je problemen te benaderen en op te lossen. Een alternatieve uitleg is dat deze droom aangeeft dat je alles te serieus neemt en dat je het wat kalmer aan kan doen.
Stortplaats
Een stortplaats staat symbool voor afgewezen ideeën. Het verwijst ook naar aspecten van jouw,- of iemand anders karakter die je verwerpt. Misschien probeer je deze afwijzingen te verwerken.
Straat
Als je droomt over een straat, symboliseert deze je levenspad. De staat waarin de straat verkeerd zegt iets over de mate van controle die je hebt over de richting waarin je leven opgaat. Als de straat een naambordje heeft, kan dit een belangrijke hint afgeven over de precieze betekenis van deze droom.
Strand
Als je een strand ziet in je droom, symboliseert het strand de overgang tussen twee verschillende kanten van jezelf: Het zand is representatief voor het rationele denken terwijl het water staat voor het irrationele en het gevoel. Het strand is een plek waar het spirituele overgaat in het fysieke (en andersom)
Strips
Als je droomt over een stripboek, sugereert dit dat je jezelf niet zo serieus moet nemen. Je zou wat meer gevoel voor humor moeten hebben.
Stroop
Een droom over stroop symboliseert (jeugd)sentiment en nostalgie. Een andere droomuitleg is dat stroop betekent dat je je in een lastige situatie zou kunnen bevinden.
Stropdas
Als je een stropdas ziet of er een draagt in je droom, verwijst dit naar je verplichtingen en relationele verbintenissen. Deze droom zou symbolisch kunnen aangeven dat een relatie of situatie als een strop om je nek aanvoelt.
Struisvogel
Een droom over een struisvogel suggereert dat je de realiteit niet onder ogen wil komen. Je leeft in je eigen wereld en blijft een bepaalde situatie ontkennen. Misschien ben je niet bereid een bepaald feit te accepteren.
Suiker
Als je droomt over suiker, symboliseert dit de lol en pleziertjes die je jezelf ontzegt in je leven. Je mag je af en toe best eens toegeven aan je verlangens zonder aan de consequenties te denken.
Surfen
Als je droomt dat je surft, duidt dit op de ups en downs van een (emotionele) situatie of relatie. Je kunt je overweldigd voelen. De ene minuut heb je je emoties onder controle, en de andere minuut weer helemaal niet.