Droomwoordenboek

P

Parkiet t/m Pentagram

Parkiet
Als je een parkiet ziet in je droom, zou dit aan kunnen geven dat het je aan initiatief en nieuwe ideën ontbreekt. Je zou wat spontaner en onconventioneel mogen wezen. Deze droom wijst ook op onvolwassenheid en afhankelijkheid.
Parlement
Als je droomt dat je deel uitmaakt van het parlement, staat dit symbool voor leiderschapsvaardigheden. Je zou je mening over een bepaald onderwerp niet onder stoelen of banken hoeven steken. Deze droom zou er ook op kunnen wijzen dat je graag in de spotlight staat, of extra aandacht wilt.
Partner
Als je je partner ziet in je droom, suggereert dit dat je de hulp van anderen zou moeten inschakelen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Aan de andere kant symboliseert je partner de dualiteit van je karakter. En uiteraard is de relatie die je met je partner in het echte leven hebt het belangrijkste in deze droomduiding.
Paspoort
Als je droomt over een paspoort, vertegenwoordigt dit je identiteit en je talent om met verschillende situaties om te gaan. Je zou wellicht een periode kunnen doormaken waarin je naar jezelf op zoek bent, en bezig bent te ontdekken wie je bent. Misschien ervaar je een nieuwe vrijheid om de doen en gaan waar je wilt.
Passagier
Als je droomt dat je een passagier bent, suggereert dit dat je geen controle over je leven hebt, en anderen voor je laat beslissen. Wanneer je van deze droom vooral de andere passagiers herinnerd, wijst dit erop dat je teveel energie steekt in het ‘pleasen’ van anderen. Je zou het gevoel kunnen hebben dat anderen een beetje misbruik van je maken.
Pastel
Als je in pastelkleuren droomt, wijst dit erop dat je een bepaald aspect van je emoties niet volledig erkend. Deze droom kan ook duiden op een zekere dubbelzinnigheid in je leven.
Patiënt
Als je droomt dat je een patiënt bent, suggereert dit dat je een helingsproces doormaakt.
Patrijs
Een droom over een patrijs wijst op onafhankelijkheid en benadrukt je leiderschapsvaardigheden. Een andere uitleg is dat deze vogel verleiding en misleiding vertegenwoordigt.
Patroon
Als je een patroon ziet in je droom, suggereert dit dat je leven een beetje een sleur geworden is. Je zou eens moeten proberen los te breken uit de routine.
Pauper
Als je droomt dat je een pauper bent, suggereert dit dat je je talenten en je volledig potentieel nog niet tot volle wasdom zijn gekomen. Je (h)erkent je eigen zelfwaarde niet.
Pauw
Als je een pauw ziet in je droom, vertegenwoordigt dit de lente, nieuwe groei, uithoudingsvermogen en liefde. Een pauw is een goed droomsymbool, wat op prestige, succes en tevredenheid in je liefdesleven en carrière kan duiden.
Pech
Als je droomt dat je pech hebt, duidt dit op een gelukkige wending en je meer geluk zult hebben. Als je droomt dat een andere persoon pech heeft, wijst dit op een mislukking voor deze persoon.
Peer
Een peer staat symbool voor de baarmoeder, vruchtbaarheid enverwijst derhalve naar iets vrouwelijks in je leven. Een droom over een peer wordt ook vaak geassocieerd met de maagd Maria. Een perenboom vertegenwoordigt nieuwe mogelijkheden.
Pelikaan
Een pelikaan in je droom betekent verzorging, opofferingsgezindheid en liefdadigheid. Het wijst erop dat je eerst aan anderen denkt en dan pas aan jezelf. Je bent altijd voor anderen aan het zorgen.
Pellen
Als je droomt dat je iets aan het pellen bent, duidt dit op het afschudden van oude gewoontes, manieren en voorwaarden. Het zou ook kunnen betekenen dat je uiteindelijk afziet van onnodig uiterlijk vertoon.
Pen
Een droom over een pen verwijst naar zelf-expressie en communicatie. Denk ook aan het gezegde ”De pen is machtiger dan het zwaard.”
Pendulum
Het heen-en-weer slingeren van een pendulum suggereert dat je moeite hebt met maken van belangrijke beslissing in je leven. Je bent misschien bang voor verandering. De mensen om je heen wachten vol verwachting op je beslissing.
Penis
Als je een penis ziet in je droom symboliseert dit sexuele energie, kracht en vruchtbaarheid. Wanneer droomt over een uitzonderlijk grote penis suggereert dit twijfels of angsten over je sexdrive en libido.
Pens
Als je pens ziet in je droom, duidt dit op ziekte en sluimerend gevaar. Als je droomt dat je pens eet, voorspelt dit dat je teleurgesteld zult worden in een belangrijke kwestie.
Pentagram
Een pentagram symboliseert de connectie van je geest met aarde, lucht, vuur water. Deze elementen dragen bij aan verschillenden aspecten van je welzijn. Het duidt ook op bescherming.