Droomwoordenboek

G

Geslacht t/m Giraf

Geslacht
Wanneer je in je droom vragen hebt over je geslacht, wijst dit er op dat je jouw rol in de samenleving -en hoe je door anderen beoordeeld wordt-, aan het evalueren bent. Misschien ben je wat onzeker over de invulling van bepaalde rollenpatronen. Als je droomt over een ander geslacht dan het jouwe, betekent dit dat je bepaalde eigenschappen van de andere sekse eigen moet zien te maken.
Geslachtsziekte
Als je droomt dat je een geslachtsziekte hebt, duidt dit op een vorm van besmetting, in fysiek of emotioneel opzicht. Je zou je kwetsbaar kunnen voelen in een relatie.
Getijden
Een droom over het getij vertegenwoordigt een behoefte aan emotionele en spirituele reiniging. Eb zou erop kunnen wijzen dat je energie op is, terwijl vloed juist aangeeft dat je energie zat hebt.
Getuige
Wanneer je in je droom getuige bent van iets, vertegenwoordigt dit je behoefte om iets aandachtig en van dichtbij te observeren en te onderzoeken.
Geur
Als je iets ruikt in je droom, duidt dit op eerdere ervaringen en de gevoelens die je associeert met die specifieke geur.
Gevaar
Wanneer je droomt dat je in gevaar bent, suggereert dit dat je wat voorzichtiger moet zijn met een bepaald aspect van je leven. Een andere uitleg is dat negativiteit en je pessimistische houding ervoor zorgen dat je depressief raakt over wat de de toekomst zou kunnen brengen. Als je ontsnapt aan gevaar, wil dit zoveel zeggen dat ver zult opklimmen op de sociale ladder.
Gevangen
Wanneer je droomt dat je gevangen gehouden wordt, suggereert dit dat je je opgesloten voelt in een bepaalde omstandigheden in het echte leven. Je zou je bijvoorbeeld opgesloten kunnen voelen in je carrière, een relatie of het leven in het algemeen.
Gevangenis
Als je droomt dat je in de gevangenis zit, suggereert dit dat je je niet vrijelijk kunt uiten. Het zou kunnen voelen alsof je wordt gecensureerd.
Gevangenisbewaarder
Als je droomt over een gevangenisbewaarder, symboliseert hij een gezagsfiguur of een beschermer die je in de gaten houdt. Hij kan ook in je droom verschijnen om je te wijzen op je gedrag en acties.
Geweer
Als je over een geweer droomt, staat dit symbool voor agressie, woede en mogelijk gevaar. Je zou moeite kunnen hebben met zaken als passiviteit/agressiviteit en autoriteit/afhankelijkheid.
Geweld
Een droom over geweld duidt op nog niet tot uitdrukking gebrachte razernij of woede. Deze droom zou kunnen verwijzen naar onderdrukte herinneringen van kindmisbruik.
Gewicht
Dromen over je eigen gewicht symboliseren je zelfrespect, zelfvertrouwen, invloed of overtuigingskracht. Het is tevens een verwijzing naar de last je met je meetorst in het leven. Een andere uitleg is dat deze droom je zorgen over je fysieke vorm en uiterlijk vertegenwoordigt.
Gezicht
Als je je eigen gezicht ziet in je droom, verwijst naar het persona dat je kiest om je aan de wereld te presenteren, anders dan je ware zelf. het kan verwijzen naar confrontatie en je bereidheid om daadkrachtig met problemen om te gaan.
Gezichtsverf
Als je droomt dat je gezicht beschildert wordt, wijst dit er op dat je moeite hebt je gevoelens onder woorden te brengen. De kleur van de gezichtsverf en/of de geschilderde figuurtjes op je gezicht geven meer inzicht over je stemming, houding en emoties.
Ghandi
Als je droomt over de vredesactivist Ghandi, wijst dit erop dat je ook zonder machtsvertoon of geweld je zin kan krijgen. Deze droom dient om je te herinneren aan de kracht van de geest.
Ghetto
Als je droomt dat je je in een ghetto bevindt, duidt dit erop dat je emotioneel tekort komt. Je mist liefde en support. Een ander uitleg zou kunnen zijn dat deze droom je werkelijke leefsituatie uitbeeld.
Gier
Gieren in je droom suggereren dat ervaringen uit het verleden je belangrijke inzichten bieden in een huidige situatie of probleem.
Gif
Wanneer je in contact komt met gif in je droom, verwijst dit naar opgekropte woede en vijandigheid die je zelf uitstraalt, of ervaart van anderen. Je haatgevoelens beginnen tevoorschijn te komen. Deze droom duidt ook op een gebrek aan zelfvertrouwen, liefde voor jezelf of onzekerheid.
Gijzelaar
Als je droomt dat je gegijzeld bent, wijst dit erop dat je je het slachtoffer voelt of compleet machteloos. Je voelt je beperkt in je keuzemogelijkheden.
Giraf
Dromen over een giraf suggereren dat je dingen in het grote geheel moet zien. Neem een ruimere opvatting over je leven en waar het naar toe gaat.