Droomwoordenboek

P

Planeet t/m Potlood

Planeet
Een droom over een planeet duidt op creativiteit, ontdekking en nieuwe avonturen. Je zou onaangeroerde energie proberen toepassen waarvan je niet eens wist dat je die had.
Plank
Als je een plank in je droom ziet, suggereert dit dat er iets is dat je nu opzij moet zetten. Je moet je ideeën of plannen in de wacht zetten. Een alternative droomuitleg is dat de objecten op de plank verwijzen naar een aspect van jezelf dat je bent vergeten of dat je hebt verwaarloosd.
Plant
Dromen over planten duiden op vruchtbaarheid, spirituele ontwikkeling, groei, of het potentieel om te groeien. Een alternatieve droomuitleg zou kunnen zijn dat een plant verwijst naar je liefhebbende en zorgzame karakter.
Plastic
Wanneer je plastic objecten ziet in je droom, suggereert dit dat je de boel nept en je onecht gedraagt. Je bent niet oprecht bezig en trouw aan je ware zelf.
Platdrukken
Een droom waarin je iets platdrukt, suggereert dat je (meer) ruimte moet maken voor andere dingen in je leven.
Podium
Als je droomt dat je op een podium staat, vertegenwoordigt dit je gedrag, manipulatie en/of je relatie met anderen. Deze droom zegt iets over jouw interactie met de omgeving. Misschien doe je maar alsof en laat je niet zien hoe je werkelijk bent.
Poep
Als je droomt over poep, verwijst dit naar (negatieve) eigenschappen van karakter, waarvan je zelf denkt dat ze onwenselijk en weerzinwekkend zijn. Je zou deze trekjes moeten erkennen en proberen ze een plaats in je leven te geven, zelf als je je hiervoor schaamt. Laat de negativiteit in je leven los.
Poes
Een kat in je dromen duidt op ongeluk, verraad en pech. Als je daarentegen een poezenliefhebber bent, staat de poes symbool voor een onafhankelijke geest, vrouwelijke sexualiteit, creativiteit en kracht.
Poker
Als je droomt dat je aan het pokeren bent, suggereert je droom dat een bepaalde situatie in je leven strategie en voorzichtig planning behoeft. Je zou eerst dingen moeten overdenken vooraleer tot actie over te gaan.
Politie
Wanneer je droomt over de politie, duidt dit op een falen om plichten of beloftes na te komen. De politie symboliseer tevens structuur, regels en controle.
Pollepel
Een pollepel suggereert dat je met liefde wordt vervuld. Deze droom staat symbool voor genezing en gemak. Let ook op wat je precies oplepelt voor bijkomende betekenis. Een gebroken pollepel duidt op liefdesverdriet.
Pols
Als je je pols opmerkt in je droom, wijst dit op je talent om plezier en productiviteit tegelijkertijd te bewerkstelligen. Je bent in staat de aandacht van anderen te trekken en ze betrokken te krijgen.
Pompoen
Een droom over een pompoen duidt op je openheid en ontvankelijkheid voor nieuwe ideeën en ervaringen. Een pompoen is ook een symbool voor vrouwelijke sexualiteit. Een alternatieve droomuitleg is dat de pompoen betrekking kan hebben met het sprookje van assepoester, waarin een rijtuig verandert in een pompoen. In dit opzicht kan een pompoen een situatie aangeven waarin de tijd opraakt.
Poort
Als je droomt over een poort, suggereert dit dat je een nieuwe levensfase ingaat. Deze droom vertegenwoordigt tevens nieuwe kansen en mogelijkheden, helemaal als de poort open is of in beweging is.
Poortwachter
Als je droom dat je een poortwachter bent, duidt dit er op dat je wat voorzichtiger moet zijn met wie je precies in je leven toelaat.
Pop
Wanneer je droomt dat een pop tot leven komt, duidt dit op een verlangen om iemand anders te zijn en te ontsnappen aan huidige problemen en verantwoordelijkheden. Een pop in je droom symboliseert kinderlijke onschuld en lichtvoetig plezier.
Poppenhuis
Als je droomt over een poppenhuis, symboliseert het je ideeën over het ideale familieleven. Een andere uitleg zou kunnen zijn dat het poppenhuis dient om je op indirecte wijze attent te maken op problemen die je zou kunnen hebben met je familie, en hoe je deze zou kunnen oplossen.
Portemonnee
Een portemonnee symboliseert financiële bronnen en je zelfbeeld.
Pot
Een pot in je droom symboliseert de baarmoeder. Je bent op zoek naar bescherming.
Potlood
Als je een potlood ziet in je droom, duidt dit erop dat je tijdelijk indruk maakt in een bepaalde situatie. Het zou er ook op kunnen wijzen dat een bepaalde relatie misschien niet te lang zal duren.