Mensen zijn die niet gekrenkt kunnen worden, bestaan niet. Iedereen heeft gevoelens. Logisch dat je soms een droom hebt die je klein kan laten voelen.


  1. 1
    Seks