Droomwoordenboek

F

Fabel t/m Fotoalbum

Fabel
Als je droomt dat je een fabeltje leest, staat dit symbool voor jouw geletterde geest en romantische ideeën. Het zou ook aan kunnen geven dat er een les voor je te leren valt, of een boodschap waar je naar moet luisteren. Een droom waarin je zelf in een fabel leeft, geeft aan dat je de realiteit onder ogen dient te komen. Het is beter een situatie direct aan te pakken dan je terug te trekken in een fantasiewereld.
Fabriek
Als je droomt dat je bij een fabriek bent, vertegenwoordigt dit een repetatief denkpatroon of een gedateerde manier om dingen te doen. De fabriek staat symbool voor voorspelbaarheid en onveranderlijke gewoontes.
Facelift
Als je droomt dat je een facelift krijgt, suggereert dat je op zoek bent naar een nieuwe identeiteit. Je kan een dip in je zelfvertrouwen hebben ervaren. Deze droom kan ook een verwijzing zijn naar ijdelheid en misplaatste zorgen over uiterlijke schijn in tgenstelling tot innerlijke wijsheid en rust.
Familie
Je familie in je droom staat voor veiligheid, warmte en liefde. Denk eens na over de rol van specifieke familieleden en welke relatie je met ze hebt.
Feest
Als je droomt dat je op een feest bent, suggereert deze droom dat je er op uit zou moeten gaan en ervan genieten. Als het feest niet zo leuk is, dan duidt dit erop dat je onzeker bent over je sociale vaardigheden.
Festival
Als je droomt over een festival wijst dit op blijheid, feest en jovialiteit. Je zit lekker in je vel en bevindt je op de juiste plek. Een alternatieve uitleg is dat je probeert te ontsnappen en op wilt gaan in de rest van de menigte.
Fiets
Dromen dat je op een fiets rijdt, duiden op een behoefte aan balans in je leven. Je zou een betere balans moeten vinden tussen werk en plezier om te slagen in je huidige plannen.
Film
Als je droomt dat je een film kijkt, suggereert dit dat je (passief) toekijkt hoe het leven aan je voorbijgaat. Denk eens na of de film parallelen vertoont met je eigen leven. Let erop hoe de karakters tot jou staan en of ze wellicht aspecten van je persoonlijkheid vertegenwoordigen.
Fineer
Dromen over fineer wijzen op misleiding. Je zou iets proberen te zijn dat je eigenlijk niet bent.
Flat
Een droom over een flat vertegenwoordigt je idealen, creativiteit, prestaties en verbeeldingskracht. Je legt de lat hoog, ongeacht wat je aan het doen bent. Een flat of wolkenkrabber wordt beschouwd als een metafoor voor een vooruitziende blik en daadkracht. Een flat in je droom kan ook een phallussymbool zijn.
Fles
Wanneer je droomt over een fles, duidt dit erop dat je je gevoelens opkropt in plaats van ze tot uitdrukking te brengen. De inhoud van de fles zegt iets over de oorsprong van de emoties. Een champagnefles duidt op een behoefte aan socializen, een fles met gif wijst op slechte gedachten en een wijnfles symboliseert sexualiteit. Een lege fles wijst er op dat je geen innerlijke reserves meet over hebt. Je zou je uitgeput en leeg van binnen kunnen voelen.
Fluisteren
Als je gefluister hoort in je droom, suggereert dit dat je meer aandacht moet besteden aan iets, of dat je beter moet opletten naar wat er verteld wordt.
Fluit
Als je een fluit hoort in je droom, vertegenwoordigt dit een waarschuwing, of iets dat je onmiddellijke aandacht behoeft. Een andere betekenis zou daarentegen kunnen zijn dat de fluit het einde van een periode in je leven aangeeft.
Fluweel
Als je fluweel draagt in je droom, duidt dit op onderscheid en eer. Het vertegenwoordigt tevens je sensualiteit en emoties.
Folder
Wanneer je een folder ziet of leeft in je droom, verwijst dit naar je open geest en je zoektocht naar kennis. Je staat open voor de mening van anderen en alternatieve andere zienswijzen.
Fontein
Een fontein vertegenwoordigt plezier, levenslust of een toegenomen gevoeligheid. Je ervaart een uitbraak van positieve emoties. Misschien ben je net een nieuwe relatie aangegaan, of heb je juist een nieuwe fase in een bestaande relatie bereikt. Een alternatieve uitleg is dat een fontein symbool staat voor een (sexuele) climax.
Fopspeen
Als je droomt over een fopspeen, verwijst dit naar emotionele verzorging. Je zou een verlangen kunnen etaleren om te ontsnappen aan je dagelijkse verantwoordelijkheden en eisen die aan je gesteld worden.
Forel
Een droom over een forel symboliseert toenemende welvaart. Als je forel eet in je droom wijst dit op een vrolijke levenshouding.
Foto
Als je een foto ziet in je droom, betekent dit dat er een relatie is die je aandacht behoeft. Deze droom zou ook kunnen gaan over een vals beeld of iets dat niet is wat het lijkt. Een alternatieve uitleg is dat een droom over een foto aangeeft dat je je vastklampt aan het verleden of valse hoop.
Fotoalbum
Wanneer je in je droom door een fotoalbum heen bladert, suggereert dit dat je (nog) niet bereid bent het verleden en je herinneringen los te laten. Je het verleden wellicht enigszins geromantiseerd.