Droomwoordenboek

R

Rek t/m Riool

Rek
Een leeg rek wijst erop dat je in beslag bent genomen door een probleem dat je veel angst oplevert. Een rek met kleren erop vertegenwoordigt besluiteloosheid en onderliggende onzekerheid.
Rekenmachine
Als je droomt over een rekenmachine, suggereert dit dat je een specifieke kwestie grondig moet overdenken en je opties zorgvuldig tegen elkaar moet afwegen. Je zou een soort plan van aanpak moeten bedenken. De rekenmachine kan ook symbolisch zijn voor een berekenend, sluw persoon.
Relatie
Een droom over relaties uit het echte leven duidt veelal op de vervulling van een (onbewuste) wens. In een droomtoestand is het mogelijk om kwesties te confronteren die je normaliter zou negeren of waarvan je bang bent om ze naar voren te brengen. Vergelijk de droomrelatie met die uit het echte leven. Waarin zit het verschil?
Remmen
Wanneer je droomt dat je op de rem trapt, geeft je droom aan dat je het wat langzamer aan zou moeten doen in zaken of persoonlijke kwesties. Je hebt in de 'fast lane' geleefd en zou het nu wat kalmer aan moeten doen.
Rennen
Dromen dat je van iets of iemand wegrent, geeft aan dat je een bepaalde kwestie probeert te vermijden.
Reptiel
Een droom over een reptiel staat symbool voor je basisbehoeften, instinctief gedrag of onderdrukte sexuele verlangens.
Restaurant
Als je droomt dat je in een restaurant bent, suggereert dit dat je je overweldigt voelt door de keuzes die je moet maken in je leven. Deze droom kan er ook op duiden dat je op zoek bent meer emotionele bescherming dan je sociale vangnet op het moment biedt.
Reus
Een reus in je droom wijst op een grote strijd tussen jouw en je tegenstanders. Je probeert een overweldigend obstakel te overkomen. Het zou ook kunnen dat de reus een probleem, persoon of gevoel symboliseert dat je leven domineert. Je hebt misschien een minderwaardigheidscomplex. Dromen waarin je in een reus verandert, duiden ook op gevoelens van minderwaardigheid.
Reuzel
Als je droomt over reuzel, suggereert dit dat je erop moet letten alle negatieve dingen in je leven uit te bannen. Een andere uitleg is dat reuzel jouw bezorgdheid over je voedsel- en gezondheidsproblemen vertegenwoordigt.
Reuzenrad
Als je droomt dat je in een reuzenrad zit, suggereert dit dat je nergens heen gaat. Je komt geen steek vooruit en keert telkens op hetzelfde punt terug.
Ridder
Een ridder staat symbool voor eergevoel, veiligheid en bescherming. Als je droomt dat je wordt geridderd, wijst dit erop dat je erkend wordt voor al je goede eigenschappen. Macht en autoriteit kunnen je gerust toevertrouwd worden.
Riem
Een droom over een riem wijst op een beperkte toevoer van levensenergie en morele kwesties. Je zou in tweestrijd kunnen zijn tussen wat je denkt en wat je voelt. Een andere verklaring kan zijn dat de riem symbool staat voor straf en discipline.
Riet
Als je droomt over riet, suggereert dit dat je behoefte hebt aan steun en goed advies. Het riet kan ook staan voor iemand die je vertrouwt en waar je op kan bouwen.
Rijbaan
Als je droomt dat je van rijbaan verandert, duidt dit op ongeduld. Het betekent ook dat je je houding en je manier van denken moet veranderen.
Rijkdom
Als je droomt dat je rijk bent, symboliseer dit dat je bereikt hebt wat je voor ogen had. Deze droom vertegenwoordigt je prestaties en de beloning die je mag innen voor je harde werk.
Rijst
Rijstkorrels in je droom symboliseren succes, voorspoed, geluk, vruchtbaarheid en hechte vriendschap.
Rillen
Wanneer je rilt in je droom, geeft dit aan dat je een diepgewortelde angst uit je onbewuste ervaart. Deze droom zou misschien ook aan kunnen geven hoe kil en star je je gedraagt.
Rimpel
Een rimpel in je droom symboliseert je gevoelens over ouder en wijzer worden. Het vertegenwoordigt tevens de dingen die je hebt geleerd uit voorgaande ervaringen.
Ring
Als je droomt dat je een ring aan je vinger hebt, wijst dit op je toewijding aan een relatie of nieuwe zakelijke onderneming. Het duidt tevens op je loyaliteit aan je idealen, overtuigingen en verantwoordelijkheden.
Riool
Als je een riool ziet in je droom, duidt dit op weerzinwekkende omstandigheden en oude relaties. Het suggereert dat iets opgeruimd moet worden of dat er iets onmiddellijk veranderd moet worden.