Wie was dr. Freud?

Sigmund Freud (1856 - 1939) was een arts en psychiater uit Wenen die beroemd is geworden vanwege zijn boek "Die Traumdeutung" en zijn onderzoek naar het onbewuste. Hij brak met de vroeger heersende opvatting dat psychisch en bewust hetzelfde zouden kunnen betekenen, en legde daarmee de basis voor de dieptepsychologie.

(onbewuste) sexualiteit is een belangrijk thema in de droomduiding van Freud

HET UITGANGSPUNT van de dieptepsychologie is dat de menselijke geest te vergelijken is met een ijsberg: 1/10 ligt boven het water (het bewuste) en 9/10 ligt onder water (het onbewuste). Het merendeel van de tijd weten we dus eigenlijk niet wat onze werkelijke drijfveren zijn en waarom we ons gedragen zoals we ons gedragen.

Freud ging er van uit dat niets dat je doet zomaar toevallig is; elke actie en gedachte is op een-of-andere manier gemotiveerd vanuit je onbewuste. Het is knap van Freud dat hij heeft geprobeerd dit onbewuste in kaart te brengen, en algemene innerlijke processen heeft vast weten te leggen in een min of meer wetenschappelijke theorie.

Tegenwoordig wordt hij een klein beetje verguisd omdat hij het belang van sexualiteit een beetje teveel benadrukte als innerlijke drijfveer. Sex is een belangrijke motivator van onbewuste gedachten, maar de werkelijkheid ligt iets subtieler.

Het is Freud vergeven. Sexualiteit was in zijn tijd immers 'not done' (zeker voor vrouwen), en iets waar je niet over MAG denken, ga je JUIST over denken. Freud heeft daarentegen mooi wel het onderzoek naar dromen gerevolutioneerd en begrippen geïntroduceerd die de moderne psychologie nog steeds hanteert om mensen te karakteriseren.

1 reactie

  1. ik snap niet goed dat da met dromen te maken heeft daar komt maar een zineke in over dromen …maar ja

Reacties zijn gesloten.