Dit forum liep van 2008-2020, is nu gesloten en te bekijken als archief. Berichten plaats je in het nieuwe droomforum

droom binnen een droom

Jubylante
5 jaar geleden

Ik droomde dat ik droomde dat ik de opdracht kreeg om begrensde ruimtes binnen mijn systeem te inventariseren.
Ik zag in de droom binnen de droom diverse begrensde ruimtes,als een soort objecten, die mij allen bekend waren en die bij mij hoorden. Allemaal heel vertrouwd.
Ik was zelf het totaal van die verschillende begrensde ruimtes. Twee begrensde ruimtes, ik kan er geen andere woord voor verzinnen, vielen me op en plotseling verdwenen die twee begrensde ruimtes en ik voelde me zo beroofd dat ik van verdriet wakker werd uit de droom die ik al dromende droomde. Ik begon te zoeken binnen mijn systeem naar die twee verloren begrensde ruimtes en kon ze niet meer vinden. Ze waren nergens te bekennen. Even later kon ik me zelfs niet meer herinneren waar ze voor stonden, wat ze voor me betekend hadden.
De overige begrensde ruimtes, of objecten, vond ik niet interessant meer.
Toen ik een beetje van de schrik en mijn verdriet bekomen was ervoer ik binnen mijn systeem een onbegrensde ruimte.Toen verdween ook mijn systeem en was er alleen nog onbegrensde ruimte.
Het was een soort onmetelijk bewustzijn.
Toen kreeg ik de opdracht om na te denken over wat er met de twee begrensde ruimtes gebeurd zou kunnen zijn.
Ik kwam erachter dat de twee begrensde ruimtelijkheden niet weg waren maar opgenomen of opgelost waren in de onbegrensde ruimtelijkheid. En de diverse andere begrensde ruimtes waren daardoor ook opgenomen in de onbegrensde ruimte. Ik vond het een geruststellende gedachte dat, hoewel ik ze me niet kon herinneren waar die twee begrensde ruimtes voor stonden, ze niet echt weg waren maar toch nog binnen de onbegrensde ruimte ergens hun bestaan hadden hoewel ze erin opgelost waren.
Toen ik tot die conclusie gekomen was werd ik wakker.

Ik hoop dat ik het allemaal en beetje begrijpelijk beschreven heb.
Ik ben er nog beduusd van.
Wat betekent dit?

5 jaar geleden
Beheerder

Het is duidelijk, ook al is het abstract.
Je ervoer dus een soort Al bewustzijn.
Ruimtes zijn psychische delen.
Nu is het voor een mens onmogelijk het geheel te bevatten.
Je kunt hoogstens een overweldigende ervaring hebben van Al verbondenheid of... totale leegte.
In een Al ervaring, lossen alle andere schijnruimtes op. (In het oosten zou het Tao heten)
Dat is ongeveer zoals de druppel in de oceaan oplost.
Maar de druppel mag dan wat samenstelling betreft ook water zijn, hij kan daarom nog niet de oceaan zelf bevatten.
De vraag is dan nog, wat neem je ervan mee?
Hef je de vakjesgeest op? De fragmentatie? zoals je een HD defragmenteert.
Je beseft dat alles schijn is, dat is wel een winstpunt. (Zou je moeten bevrijden van hedonisme.
Maar voor sommigen zou het juist een bevestiging zijn van hun hybris).
Tegenover de Al ervaring zal een neergang bestaan, of eraan vooraf gaan, anders verlies je je evenwicht.

In de mystiek of intensieve meditatie komt de versmelting met de omgeving voor. Even is men met alles verbonden.
Sommige yogi's kunnen deze toestand min of meer permanent ervaren of oproepen.
Dat is dan ook de reden dat ze bijvoorbeeld vrezen over het gras te lopen omdat het hen pijn doet.
Zo kun je ook met anderen versmelten, waarbij het gevaar ontstaat de identiteit te verliezen.1 keer bewerkt. De laatste keer was 5 jaar geleden door Sheherazade.

Jubylante
5 jaar geleden

Bedankt voor de uitleg.
Ik heb opgezocht wat hybris betekent.
Die eigenschap wordt in de Griekse mythologie nogal hardhandig door de goden behandeld.
Toen ik vannacht wakker werd uit deze droom had ik inderdaad een gevoel van Alverbondenheid.
Ik kon ook niet meer verder slapen.
Het is nu wel aan het wegebben.
De neergang heb ik de weken voorafgaand aan deze droom meegemaakt.
Ik hoop dan maar dat er nu weer evenwicht is.
Het is allemaal nogal heftig.

5 jaar geleden
Beheerder

Dromen stemmen om en compenseren vooral.
Dus het is mogelijk dat je na een zeer moeilijke periode een mooie droom krijgt.

Zoals ik vaak aangeef, je krijgt niets voor niets.
Dus "zwevers" die denken de 7e hemel/ dimensie (en meer) te kunnen bereiken zonder enige inspanning* geloof ik niet. (*ook niet met)
Het spirituele ego is vaak nog meer tot hoogmoed/hybris en narcisme, na-ijver, jaloezie en gecompenseerde valse bescheidenheid bereid dan het gewone ego.
Dat kun je op zweefclubjes in alle denkbare vormen leren. (Valkuil een)
Je komt het ook tegen in de meditatie trainingen waar de een de ander wil overtroeven of de loef afsteken.
Daarom zal een echte spirituele leraar een leerling nooit laten blijken dat hij een streepje voor heeft, integendeel zelfs.
Het gevaar van hoogmoed blokkeert iemand.
Maar het dus is bepaald geen kenmerk van hogere moraal als iemand mediamiek begaafd is. Hoewel ze dat graag zo presenteren en dat is pas ijdelheid/ Vanitas. (Neem eens iemand als Aleister Crowley). De begerigheid waarmee ze zichzelf willen profileren.
Maar ik dwaal te ver af.

Er gaan echter altijd beproevingen aan vooraf.
Het ligt ook besloten in het geloof, zoals de hellevaart (donkere nacht van de ziel) voor de hemelvaart (vernieuwd bewustzijn).
Psychologisch kom je het tegen als b.v. een depressie gevolgd door een helder inzicht dat iemand omstemt.

Soms gaan mooie dromen vooraf aan moeilijkheden om iemand de kracht te geven die te dragen.
Of het wordt afgezwakt weergegeven om de confrontatie voor te bereiden.1 keer bewerkt. De laatste keer was 5 jaar geleden door Sheherazade.

Jubylante
5 jaar geleden

Je hebt helemaal gelijk. Ik zat in mijn jonge jaren in enkele clubjes vol mediamieke mensen die elkaar geen enkel licht in de ogen gunden. Er heerste een ongehoorde jaloezie.
Ik heb het er ook niet lang uitgehouden. Veel te agressief allemaal. En weinig diepgang hoewel ze daar zelf heel anders over dachten. Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat je Gidsen er niet veel mee ophebben als je je zo hoogmoedig opstelt. Jaren geleden was ik apetrots als ik eens een spiritueel ervaringkje had maar dat werd dan door de realiteit altijd heel snel en vaak op een bijzonder pijnlijke manier gecorrigeerd. Op spiritueel gebied bereik je niets met hoogmoed en schijn-heiligheid. En echte spiritualiteit heeft niets, maar dan ook helemaal niets met astrale verschijnselen , die uiteraard uiteindelijk wel gaan optreden, te maken. Deze verschijnselen kunnen zelfs tegen je gaan werken omdat je er te veel mee bezig kunt zijn. Astrale verschijnselen zijn, hoewel spectaculair, randverschijnselen en zouden eigenlijk genegeerd moeten worden. Het is lager astraal psychisme en daar kom je niet verder mee. Het hogere astrale wordt vanzelf op een wetmatige, natuurlijke en langzame manier ontwikkeld als je aan je karakteropbouw werkt. En blijft werken.
Maar dat valt voor de drommel nog niet mee. Je komt dingen over jezelf te weten waar je helemaal niet blij mee bent. Dat is een heel pijnlijk proces.
Ik kan in dit verband de Yoga Soetra van Patanjali aanbevelen. Er is een Nederlandse schrijver, Drs. Frans Langenkamp, die een hele boeiende en makkelijk leesbare vertaling van de Soetra's van Patanjali heeft geschreven. Hij heeft een eigen website.

5 jaar geleden
Beheerder

Zoals de spreuk boven Delphi: "Ken Uzelf"

Het pronken met "gaven" is het eerste kenmerk van zweefclubjes.
Het gaat daar meer om spiritisme (omgaan met geesten) dan om spiritualiteit of geestelijke ontwikkeling.
Maar dat onderscheid kunnen ze nauwelijks maken, begerig als ze zijn zich te profileren als "hoog ingewijd".

Jubylante
5 jaar geleden

Het ironische is dat de echte ingewijde niet spreekt over zijn of haar inwijding. De echte inwijding is een innerlijk gebeuren waarbij vrijwillig een belofte van zwijgzaamheid afgelegd wordt. Iemand die naar inwijding streeft moet zwijgzaamheid leren. En, en dat is in de huidige maatschappij bijna een doodzonde, echte, oprechte nederigheid en dienstbaarheid aan je medemensen. Je kunt echt niet zo maar even een ingewijde worden. Als je echt en oprecht naar inwijding streeft dan verschijnt de Leraar vanzelf. En dan volgt er een heel intense en zeer moeilijke training die het uiterste van de aspirant ingewijde vergt. Er is mij verteld dat als mensen beweren ingewijd te zijn ze dat juist niet zijn. Ze hebben een glimp opgevangen van iets hogers en raken meteen hun hoofd kwijt en denken dat ze ingewijd zijn. Zo werkt dat niet.Meestal gaat het dan om lagere astrale verschijnselen en die hebben helemaal niets te betekenen. Het zijn juist beletselen voor inwijding. En voor de duidelijkheid: ik heb moeite met zwijgzaamheid en ben dus geen ingewijde. Ik streef ook niet naar inwijding maar ben mijn eigen innerlijke leefwereld ingedoken en val van de ene verbazing in de andere. En ik heb duidelijke dromen die ik op deze site laat uitleggen.Daardoor leer ik meer over mezelf. Ik heb wel ontzag ontwikkeld voor de potentiele grootheid van de mens. Volgens het Genesis verslag in de Bijbel zijn we naar Gods beeld en gelijkenis gemaakt. Er wordt in de serieuze literatuur over de Godsmens gesproken. Wij kunnen als mensen zoveel meer dan we nu doen. We maken een puinhoop van ons thuis de Aarde. Ons enige thuis. Als het hier op aarde binnenkort misschien onleefbaar wordt kunnen we nergens anders heen. Deze planeet is ons thuis. Laten we er zuinig op zijn.

5 jaar geleden
Beheerder

Daar kan ik mij wel in vinden.
En inderdaad zo staat er: "Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis".
Het ging ook om de Elohim en dat is een meervoud of het godenpantheon.
Monotheïsme is van veel later datum.

Wie niet zwijgen kon over de geheimen werd uitgesloten van mysteriescholen.
Er stond zelfs de doodstraf op het onthullen van ingewijden kennis.