Dit forum liep van 2008-2020, is nu gesloten en te bekijken als archief. Berichten plaats je in het nieuwe droomforum

Pedofilie

Rosie
6 jaar geleden

Ik droomde vannacht iets waar ik best angstig van werd en voel me er nog steeds naar van.

Veel dromen spelen zich af in het huis van mijn vader, vannacht dus ook weer.
Ik was bij mijn vader en op een gegeven moment werd hij emotioneel en gaf me een stevige knuffel. Hij vertelde dat hij niet lang meer te leven had en dat dit de laatste keer was dat we elkaar zagen. Hij vertelde over zijn moeilijke jeugd en dat geen enkele vrouw hem wou. Ik vroeg hem hoe dat kwam, en of hij een pedofiel was. Hij zei ja dat klopt. Hij vertelde me dat hij mijn lichaam altijd aantrekkelijk vond. Ik schrok en voelde me vies, ik vroeg hem of hij me als kind had misbruikt. Nee zei hij, nooit zijn eigen kinderen.
Hij ging naar bed, en zou in zijn slaap sterven. Ik bleef achter in de woonkamer met gemengde gevoelens.

Wat betekent deze droom? Zou mijn vader in het echte leven stiekem een pedofiel zijn? Zou ik als kind misbruikt zijn geweest en het niet meer weten? Gaat mijn vader sterven? Ik word hier angstig van...

6 jaar geleden
Beheerder

Griezelige droom.
Het is speculatief hier een concreet label aan te hangen maar het klinkt wel als een ontboezeming.
Aangezien misbruik op zeer grote schaal voorkomt in alle lagen van de bevolking en vrouwen vooral het slachtoffer worden is het niet ondenkbaar. Pedofilie is een deel van misbruik maar komt ook op zeer grote schaal voor vaak onontdekt.
Onderreportage maakt dat we geen inzicht hebben in de werkelijk cijfers aangezien slechts een heel klein percentage ooit genoteerd wordt en nog veel minder veroordeeld.

De oorzaak van veel angsten en stoornissen is te vinden in misbruik.
De vraag is dan ook in hoeverre jij goed in je vel zit?
Subliminale herinneringen kunnen echter op latere leeftijd bovenkomen (soms tientallen jaren later).
De gevolgen ervan vormen een lange lijst aan symptomen.
Tegelijk moet rekening worden gehouden met het false memory syndrome. Dat wil zeggen dat ons geheugen reconstructief werkt en dus scenes en oorzaken "verzint" die deels op werkelijke feiten kunnen zijn gebaseerd.
Pedofilie is vaak te merken aan het heimelijk gedrag. Een echte pedofiel zal zijn intenties vaak nauwelijks kunnen verbergen.
Daarom zullen er wellicht signalen zijn geweest die je onbewust hebt opgemerkt en deze droom kunnen oproepen.
Toch blijft veel misbruik onontdekt zelfs in de meest brave en vrome families waar een zwijgcultuur de feiten toedekt die beschamend en sociaal onaanvaardbaar worden geacht.

Sterven is een symbolische dood dus een beeld van onbewust willen worden.
De vergeetcultuur. Zich "schoon praten". Met medelijden opwekken en vergeving zoeken proberen ze dan hun schuldgevoel af te wenden.
Je schrijft over het huis van je vader, je meldt geen moeder. Het voelt dus als een belast verleden.

Pedofilie kan een metafoor zijn van psychisch "verkrachten" van het kind door infiltratie en manipulatie in zijn persoonlijkheid en vorming. Vaak gaat het gepaard met een in wezen laf karakter dat geniet van (sadistische) dominantie.
Niet zelden ook vanwege een te klein uitgevallen "lid".
Wie een kind aanrandt, draagt in zichzelf een klein kind dat niet tot volwassenheid of kalenderleeftijd is opgegroeid en dus ook een hoogst onvolwassen gevoelsleven betekent. Mag je ook een stuk infantilisme noemen. Hoewel pedofilie tot en vooral in de hoogste maatschappelijke kringen voorkomt. Pedofiel betekent houden van kinderen, maar dat heeft geen vrijblijvende liefde als grondslag.
Het is ook een ongelijkwaardige verhouding.

Veel vaders zullen weleens met meer dan neutrale belangstelling of begeerte naar hun dochter hebben gekeken.
Kinderen voelen dat vaak aan en dat kan een gevoel van onveiligheid oproepen of angst voor mannen (boze wolven)
Het zijn immers aantrekkelijke jonge vrouwen en hun eigen vrouw is wellicht niet zo interessant meer.
Het valt niet te ontkennen dat in elke relatie eros een rol heeft en ook kinderen een rollenspel kunnen spelen met hun vader als potentiële minnaar.
Het kind is een beeld van levensenergie en puurheid. Daarom is het ook aantrekkelijk omdat het een zielsprojectie in zich draagt.
Bij het ontbreken van een moeder kan het kind de dupe worden van de begeerten van de vader.
In het verleden was het gewone zaak dat vaders hun dochters gebruikten als de moeder niet beschikbaar was (b.v. zwangerschap).
Gelukkig is het nu strafbaar.

Iemand die pas zijn zonden opbiecht kort voor de dood moet wel laf zijn en zijn geweten willen ontlasten.
Weinig respectvol, want daarmee ontlopen ze hun maatschappelijke veroordeling of verantwoording en laten het slachtoffer zitten met een onuitwisbare, onbespreekbare schandvlek en een psychisch zwaarwegend trauma.

Je zou je dus af moeten vragen hoe de verhouding met je vader was?
De vader is natuurlijk ook een vaderbeeld en dus een anticiperend preformatief beeld van mannen in het algemeen.
Zo kunnen angsten voor mannen terug geprojecteerd worden op een hier negatief vaderbeeld. (Zoeken naar een oorzaak)
Een vader zou vertrouwen moeten wekken en daarom een veilig object moeten zijn.
Het zou dus op een mogelijke poging tot verwerking kunnen wijzen.

De vader kan de oude man symboliseren. (archetypisch beeld)
De oude (wijze) man gaat symbolisch vaak samen met een kind of jonge vrouw/maagd.
Het sterven van de oude man kan een afsterven betekenen van een beeld in jezelf.
Dit kan gevolgd worden door een transformatie of symbolische geboorte van iets anders.

Over het algemeen wordt de dood niet concreet aangekondigd.1 keer bewerkt. De laatste keer was 6 jaar geleden door Sheherazade.

Rosie
6 jaar geleden

Ik twijfel de laatste tijd wel vaker aan mijn vader, het lijkt erop dat hij geheimen met zich draagt. Ik heb hem niet zoveel geziem in mijn jeugd vanwege zijn werk. Misschien is deze droom daar een weerspiegeling van..

-Hij is erg gesloten en op emotioneel vlak inderdaad best kinderlijk... Hij kan zich moeilijk inleven in mijn gevoelens lijkt het en zei laatst iets tegen me wat heel kinderlijk en best wel eng overkwam.
-Ik ben een tijdje terug achter gekomen dat hij in een pleeggezin heeft gewoond, en daar ernstig mishandelt werd. Misschien ook seksueel misbruikt maar dat weet ik dus niet. Maar hij heeft zelf ook vertelt dat hij een moeilijke jeugd heeft gehad en het er nog steeds moeilijk mee heeft
-Hij gaat ieder jaar in zijn eentje op vakantie naar een land waar veel kinderprostitutie voorkomt
-Hij wou een selfie met me maken en hij snapte niet zo goed hoe zijn nieuwe telefoon werkte, dus ik keek even voor hem en toen kwam ik per ongeluk tussen zijn foto's waar ik een selfie van hem vond zonder shirt, waar hij zijn lippen tuitte alsof hij een kusje blies.
-Ik heb ook nog vage herinneringen dat ik als peuter al seksueel gedrag vertoonde (masturbatie, masturberen waar mijn vader en zijn werknemer bij waren, tongzoenen met een ander kleutertje, etc...)

Misschien ben ik aan het door draven en wat paranoide aan het worden...
Ik vind dit allemaal zo gek, al jaren droom ik iedere keer over het huis van mijn vader en snap niet zo goed waarom mijn dromen zich daar zo vaak afspelen.
Misschien toch een stukje verwerking?
Mijn ouders zijn ook al lang gescheiden en ben ernstig verwaarloosd door mijn ouders, mijn moeder komt ook soms in mijn dromen voor maar nooit in mijn vaders huis en bijna nooit samen met elkaar. Misschien omdat ze in het echte leven ook gescheiden zijn.


Excuus voor het lange verhaal...
Ik vraag me heel erg af of dit een verwerkingsproces is van mijn moeilijke jeugd of dat deze dromen mij iets proberen te vertellen...
Ik ben ten einde raad

6 jaar geleden
Beheerder

Zoek hulp want dit kun je niet alleen aan.
Het kan lang duren voor een trauma doorbreekt, omdat het op felle afweer stuit van het ego.
De signalen die je beschrijft zouden zeker een achtergrond kunnen hebben van misbruik.
Het komt vaak voor dat rollen worden omgekeerd en dus het slachtoffer dader wordt.
Voelde jij je onveilig bij je vader?
De verwaarlozing kan zijn ontstaan doordat de seksuele relatie met de partner niet spoorde.
Omdat het kind ertussen staat en dus een verbinding vormt kan het ook een wederzijds gehaat object worden.
Functioneert de seksuele relatie niet dan kan de vader zijn lusten elders gaan bevredigen of op een kind gaan projecteren.

Landen waar kinderprostitutie veel voorkomt zijn inderdaad een paradijs voor pedofielen.

Je slechte jeugd is op zich al een reden van misbruikt, verwaarloosd of verweesd te voelen.
De anhedonie die hierdoor kan ontstaan zal het vermoeden aan kunnen wakkeren van misbruik.
Je vroegrijpe seksuele gedrag is een bekend signaal. Dat ontstaat vaker doordat je dingen hebt gezien die niet voor kinderogen bestemd waren, of waartoe je werd aangezet. Vooral als er een tweede "toeschouwer" bij was is dat zeer verdacht.
De verongelijktheid na misbruik of mishandeling gedurende de vorming van het ego schept een ambivalente ontwikkeling die niet geheel door het kind kan worden begrepen. Het ego en het bewustzijn zijn immers niet rijp of volwassen genoeg om die indrukken te verwerken of te beseffen. Het afweermechanisme is nog niet ontwikkeld. Zoeken naar oorzaken van storingen kan zeker het vermoeden doen ontstaan van misbruik.
Het gaat er niet altijd om deze feiten aan te tonen, dat lukt vaak niet en is dan ook heel frustrerend. Fictief misbruik kan net zo schadelijk zijn omdat het gevestigd is op een verwrongen en beschadigde jeugd. Psychische of fysieke mishandeling is soms net zo erg of nog erger dan seksueel misbruik.
Het gaat om traumatische ervaringen verwerken.

Het is afwachten of er vervolg dromen zullen komen. Over het algemeen is het snel duidelijk uit de inhouden ervan of het symbolisch is of diepere gronden heeft geworteld in werkelijk misbruik of mishandeling. Droomsymboliek onthult heel veel en werkt ook mee aan de inspanning klaarheid te brengen.
Het is niet vreemd dat je na zo een jeugd geestelijk in de war raakt en het niet meer weet.
Heb je ooit suïcidale gedachten gehad of depressies gekend?

Deze discussie is gesloten.