Dit forum liep van 2008-2020, is nu gesloten en te bekijken als archief. Berichten plaats je in het nieuwe droomforum

geesten in oma's huis??

Leonie
12 jaar geleden

hoi,

ik had vannacht een behoorlijk rare droom:
Ik stond in het huis van mijn oma, met mijn vader. Tegen een wand waren 4 doodskisten tegen een muur opgestapeld. Ik stond er een tijdje naar te kijken en wilde weglopen, maar toen ik dat deed, begon de spiegel achter me hevig te bewegen zonder dat er iemand was. Mijn oma zelf was niet thuis, ze is ook nog niet overleden. Maar ik zag dus die spiegel bewegen en ik riep mijn vader. Hij wist ook niet wat het was. Plots ondstond er een soort van brief op de muur, met heel veel letters erop die ik allemaal niet kon lezen, ik snapte er niets van. Mijn vader keek in de doodskisten en die waren allemaal leeg. De spiegel stopte met bewegen en toen was de droom over.

Kan iemand mij uitleggen wat dit betekent??
alveast bedankt (:

12 jaar geleden

Ik heb hier de uitleggingen van de kernwoorden van je verhaal.
Misschien kan je hier wat mee.

Huis:
Het huis in de droom is het symbool voor ons eigen lichaam, waarbij de openingen de openingen van ons lichaam kunnen vertegenwoordigen. Het is het huis van de ziel, ons eigen ik. De verdiepingen zijn de verschillende gedeelten van het lichaam. Zo is b.v. de zolder het hoofd en de kelder ons onbewuste. Een oud bouwvallig huis wijst ons er op dat we ons zelf moeten corrigeren. Is ons droomhuis een villa of herenhuis dan willen we in het waakbestaan tegen over de buitenwereld meer zijn dan we in feite zijn. Renovaties zijn aanpassingen aan onszelf, vernielingen zijn zelfdestructieve gedachten of bezigheden. Is de buitenkant van ons droomhuis heel mooi maar is het binnenin een troep dan houden we in het waakbestaan tegenover de buitenwereld de schijn op. Deuren kunnen openingen zijn in ons lichaam maar ze kunnen ook toegang tot iets verschaffen of ons de toegang tot iets ontzeggen. Ramen laten ons uitzien op onze omgeving en gordijnen verbergen onze geheimen.

Doodskist:
Evenals de dood heeft ook de doodskist die in de droom verschijnt maar weinig met een lichamelijke dood te maken. Is de kist gesloten dan moeten we ons voorbereiden om afscheid te nemen van een persoon of een beroepsbetrekking. Drijft de kist op het water dan worden angstige gevoelens weggespoeld. Wie een doodskist ziet zou zich in ieder geval altijd moeten voorbereiden om afscheid te nemen van iets uit het verleden, dit zouden heel goed vooroordelen kunnen zijn of negatieve gedachten. Ligt er iemand in de kist dan staat een vriendschap of relatie op het punt ten einde te komen. Liggen we zelf in de kist dan moeten we het verleden in zijn geheel los laten en ons uitsluitend op de toekomst richten. De kist heeft in de droom dus altijd een afsluitende functie. Het kan ook belangrijk zijn op de bekleding en de houtsoort van de kist te letten even als op de kleur.

Vader:
De vader die we in de droom tegenkomen is vaak de man die ons bij staat met zijn raad of ons wil manen tot discipline. Voor de juiste betekenis is de relatie die we in het waakbestaan met onze vader hebben of hadden van groot belang. Is of was de band met onze vader goed dan verschijnt hij meestal in de droom om ons te helpen, naar ons te luisteren of om ons raad te geven. Is of was de band met onze vader in het waakbestaan niet goed dan kunnen we in beter zijn adviezen negeren. Vaak verschijnt de boze vader in onze droom als we in het waakbestaan menen iets fout te hebben gedaan. De vader hoeft in de droom niet hetzelfde uiterlijk te hebben. Vaak weten we gewoon dat het onze vader is, ook al ziet hij er heel anders uit of verandert hij steeds van uiterlijk. De goede vader kan ons in de droom wijzen op onze levensinhoud of ons tot juist handelen aanzetten. Soms verschijnt de vader in de droom als afspiegeling van de levenspartner, maar hij kan ook de rivaal zijn waar we in het waakbestaan mee te maken hebben.

Spiegel:
De spiegel verschijnt maar zelden in een droom. Verschijnt hij toch dan is zijn uitleg zeer belangrijk. Er zijn mensen die in hun droom altijd op zoek zijn naar een spiegel om hun droomlichaam in te bekijken. Vaak lukt het ons niet om in de spiegel te kijken of ons zelf helemaal te zien. Vooral ons naakte lichaam en ons gezicht willen we in de spiegel zien. Het spiegelbeeld waarna we in de droom op zoek zijn is het zelfbeeld waarna we zoeken. Volgens Egyptische droomuitleggers voorspelt een spiegel groot ongeluk, rampspoed en zelfs de dood, dit omdat we in de droom buiten onszelf zouden zijn getreden. Moderne uitleggers denken dat het zien van het eigen spiegelbeeld juist positief kan zijn omdat men dan eindelijk tot zichzelf kan komen. Meestal kan men aannemen dat als we in de droom op zoek zijn naar een spiegel we in het waakbestaan op zoek zijn naar ons ware ik.
Wie in de droom een spiegel ziet hangen of er een krijgt aangeboden, krijgt de raad eens naar zichzelf te kijken. Breekt de spiegel in de droom dan zullen we in het waakbestaan onmogelijk onszelf leren kennen, hetgeen uiteindelijk groot verdriet tot gevolg kan hebben.

Brief:
Het is van groot belang te onthouden wat er in de brief staat geschreven. Ook kan de kleur van de inkt en het papier van belang zijn. Als we in de droom een brief lezen verwachten we meestal meer van iets dan dat het ons uiteindelijk op zal leveren, maar soms zijn we gewoon contactmoe. Lezen we stiekem de brieven van anderen dan zijn we een beetje teleurgesteld in deze personen en mogelijk zelfs het vertrouwen in hun kwijt. De brief kan ook een proscoptische- of een waarschuwende inhoud hebben. Handgeschreven brieven hebben meer persoonlijke waarde dan getypte of geprinte brieven. Hebben we de brief of het briefje zelf geschreven en kunnen we niet meer lezen wat er staat dan zijn we in het waakbestaan mogelijk wat vergeetachtig aan het worden.

groetjes.