Dit forum liep van 2008-2020, is nu gesloten en te bekijken als archief. Berichten plaats je in het nieuwe droomforum

Droom over Jezus??

Anish Raghubardayal
15 jaar geleden

Beste mensen van Droominfo.nl

Hopelijk kunnen jullie mij helpen met deze droom. Een tijdje geleden heb ik de volgende twee dromen gehad, maar ik zit nogsteeds tot op de dag van vandaag met de vraag in mijn hoofd wat deze dromen zouden kunnen betekenen.

Mijn eerste droom is van een paar weken terug en ik vond deze droom het engste wat ik ooit gedroomd heb. Ik was met een meisje in een onderzeeër (random spawned meisje), en ineenkeer kwamen een paar gasten aan. Ze werd door haar kop geschoten, maar ze kon nog heel hard het woord JESUS roepen, en schreeuwde heel lang JEEEESUUS, waarna er valsgeklonken muziek kwam en ik een orkest zeg.

Vervolgens was er een soort Re-Play (alles leek terug gedraait, het meisje leefde gewoon). En voor de tweede keer kwamen dezelfde mannen aan, en schoten haar door haar kop. Toen schreeuwde ze hetzelfde: JESUSSSSSS, maar ik keek snel naar beneden dit keer en zag ik op een stuk stond van hout dat uitgesneden was met een mes, en waar een Jezus-Kruis opstond en toen schrok ik wakker...

Dit vond ik zelf een vreemde droom, aangezien ik niet in het christendom geloof en ik hindoe ben, maargoed.

Mijn tweede droom heb ik vandaag gehad, en er waren om de 3 minuten vechtpartijen in mijn school, maar niet een kleine, gewoon een heftige (leek net rellen) vechtpartij, waar alles gesloopt was. Toiletdeuren etc. waren gesloopt, en toen ik in de school was werd deze ook aangestoken, waarna de locatie ineenkeer veranderde naar mijn tantes straat. Bij het huis van haar buren zag ik ook vuur en een vechtpartij en veel lawaai (het leek dus daarvandaan te komen). Ineenkeer rent er een meisje uit dat huis met een mes in haar hand en schreeuwde de heletijd: I Kill You...Vieze peukenbietser (Fun, Anyone?: emo.gif ), gericht op mij. Maar ik was onzettend bang voor haar want iedereen die in haar weg stond ging ze vermoorden. Ik vluchtte naar mijn tantes huis ik schreeuwde tegen hun: WE MOETEN NU WEG, IEMAND WIL ONS DODEN. Hun bleven heel kalm kijken en ik werd nog banger, totdat er op de raam werd geklopt door dat meisje en ik plots wakker was...

Bedankt voor jullie hulp!
Anish

15 jaar geleden

Beste Anish,
Volgens mij is deze droom een verwerking van je emoties en behoefte aan antwoorden.
De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk dat je bewust en/of onbewust onzeker bent of je de juiste keuze maakt of niet.
Begin in elk geval nooit iets met iemand die een ander geloof heeft als jij.

geurts michael
14 jaar geleden

beste mensen van droominfo.nl

ik herinner mij niet veel meer van mijn droom vanacht buiten het feit dat ik in mijn droom constant eraan herinnerd werd (en dat ook hard op dacht in de droom) "dat ik in mijn volgdende leven toch wel jezus zou zijn... " Ik voelde mij alsof het toch wel allemaal in orde zou komen!

Ik heb nu vrijdag een heel belangrijk interview op het programma staan bij een bedrijf. Kan dit een verwijzing zijn dat alles wel goed komt?

hartelijk bedankt!

groetjes

Michael

love voor jezus
14 jaar geleden

anhis wat ik hier kan verstaan is dat je iets meer in jezus moet gaan geloven en kijk uit voor mensen die je wil laten dwalen van op de goede weg te zijn let op

fikria
13 jaar geleden

ik droom dat ik in de hemel kom en vader zoon en de heilige geest zie maar hun gezecht zie ik niet duidelijk ik weet dat ik jezus voeten ging kussen want ik was zo blij dat ik jezus zag toen ging ik mee naar binnen en zat naast de vader ze alle vragen aan me stellen over de bijbel en ik wis alle atwoorden het was heel bijzonder ik zag de bijbel voor mijn ogen ik was zo blij dat ik aan wezig van god voelde heerlijkheid was het toen zei de here wat dat was ook zijn naam dat ik jezussspiegelbeeld ben en dat ik hem ga weerspiegelen.ik wou daar blijven maar jezus kwaam naar me toe zijn gezicht ken ikniet zien maar de rest wel hij zei dat ik terug moet gaan maar ik wou niet ik ging me verstoppen en werd boos op jezus ik zei laat me a.u.b. blijven ik voel niet altijd aanwezig van god.jezus zei nee je moet weg toen werd ik echt boos ik zei je mag wel de zoon van God zijn maar god is nog steets de boos toen besefde ik wat ik zei ik dacht mij zelf god heeft gezegt niemand komt tot me dan door de here jezus christus ik werd heel bang ook voor god maar jezus was niet boos op me hij zei geef niet maar voor mijn gevoel had ik iets heel erg gedaan en jezus zei mijn spiegelbeeld breekt en ik kijk naar mij zelf ik breek ook in stukjes toen zei god tegen jezus je ken haar weer maken jezus kwam dicht bij mij en zei ik ga je maken.dat is mijn droom wat zou dit konnen betekenen ik hoop op een hele snel antwoord

JoAnne
13 jaar geleden

Beste Fikria,

ik las je droom over dat je in de hemel bij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest kwam. Wat bijzonder! Ik moest denken aan de tekst uit de bijbel (die staat in het nieuwe testament, in 2 Korinthiers hoofdstuk 3 vers18) 'Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.' Het lijkt er op alsof God Zijn geduld aan je wilt laten zien, Hij wil je laten stralen (door de kracht van jezus). Ik ben benieuwd wat Hij al in je leven gedaan heeft..!

groeten,
Joanne

fikria
13 jaar geleden

hey joanne bedankt voor je bericht jezus heeft heel veel voor me gedaan ik heb alles aan hem te danken
liefst fikria

Roberto Gomez
13 jaar geleden

ik ben op deze site terecht gekomen omdat ik ook met grote vraagtekens boven me hoofd sta..

im heb gisteren nachtmerrie gehad dat ik bij me nederlandse opa die catholiek was thuis was
ik heb al heel lang niet meer over mijn opa nagedacht. ik was dus bij hem thuis op de boerderij en alles zag er wel anders uit. een tante van me was tomaten en nog een stel andere groenten die hij kweekte water aan het geven.
ik besloot om een stuk te lopen door de tuin en kwam in een oud/verlaten gedeelte van de tuin (wat in het echt niet bestond)
en daar stond een oude hooischuur met een boven platform
ik klom met een oude krakende ladder naar boven en toen ik boven kwam schrok ik heel erg want daar was het kruis van jezus met maria eraan genageld en er was een demoon mij aan het bespoken die pakte een ander klein jezus kruis met een scherpe onderkant en stak maria door het hart ze bloedde dood ik kon de demoon niet zien. toen schrok ik schrok wakker. ik ben voor de rest catholiek gedoopt maar niet opgevoed ik heb verder nog nooit een bijbel gelezen
maar ik ben een aantal maanden terug wel in het geloof gekeerd, heb veel gebeden maar heb me de laatste maand totaal niet mee bezig gehouden,
er is geen enkele relevantie.. kan iemand mij vertellen wat dit kan betekenen?

mvg Roberto

shakira
13 jaar geleden

jullie dromen betekent dat jullie jezus moeten aannemen.
jullie zijn bevoorrecht om deze dromen te krijgen..doe er wat mee.
jezus wacht op jullie.
neem geen ander geloof aan. jezus is de waarheid en het leven.
niemand komt tot de vader dan door jezus christus.
ik zegen jullie voor wijsheid.
anja

baalman
12 jaar geleden

Hierbij mijn ervaringen met Jezus Christus

Lang geleden had ik een droom. Ik was nog jong en zoekend naar antwoorden op mijn vele vragen.
In die droom bevond ik mij in een groot gebouw. Er was een select gezelschap hoge kerkelijke leiders van de Rooms Katholieke kerk in vergadering bijeen. Het was in het jaar 1155.
Aan het hoofd zat de Paus, de plaatsvervanger van Christus, gekleed in prachtig gewaad en op het hoofd de met juwelen bezette driedelige pauselijke kroon, de Triara. Aan zijn vinger droeg hij een grote fonkelende edelsteen, die door de Kardinalen in hun felrode gewaden en de Bisschoppen eerbiedig gekust was.
Bisschop Renaud van Chartres was aan het woord. Zijn kathedraal was in 1150 door blikseminslag getroffen en geheel verbrand. De Paus had verklaard dat dit een teken van God’s toorn was geweest omdat Hij niet tevreden was met het oude heiligdom en een nieuw, groter en luxueuzer bouwwerk wenste.
Bisschop Renaud zag als zijn opdracht die nieuwe kathedraal te bouwen. Echter, de geldelijke middelen schoten tekort, verklaarde hij in zijn toespraak. Want de stroom toeristen, die jaarlijks de Kathedraal bezochten om het heilige gewaad van de moeder Gods Maria te zien die daarin ten toon werd gesteld, bleven nu dat gewaad door de brand was vernietigd, weg en de geldstroom was opgedroogd. Dat gewaad, een mantel, had volgens de legende Maria gedragen bij de geboorte van haar Zoon.
Nu had Bisschop Renaud het plan opgevat om dat heilige relikwie door een wonder weer uit de as te doen herrijzen en bekend te maken dat drie monniken kans hadden gezien het gewaad uit het vuur te redden door met de mantel de kelder in te vluchten. Daar hadden zij de felle brand overleeft door bescherming van de Heilige Maagd Maria. Zij zouden het geheim hebben gehouden, maar nu achtte hij de tijd gekomen om een replica van het heilige kledingstuk als een groot wonder met veel publiciteit aan de wereld te tonen. Zo zou de toeristenstroom weer op gang komen en, door dat godswonder, groter dan voorheen veel geld voor de bouw van de nieuwe kathedraal opleveren. Het was wel niet in de haak dit bedrog, maar hij was van mening, dat het doel, namelijk de verering van de Heilige Maagd Maria en haar goddelijke Zoon Jezus, het middel heiligde. Maar om dit vroom bedrog te sanctioneren had hij toestemming nodig. Er werd lang over gedelibrereerd, maar uiteindelijk gaf de Paus en de anderen, op een paar uitzonderingen na, hun goedkeuring aan het plan.
Tot zover is alles authentiek en historisch werkelijk gebeurd. Nu voeg ik er iets aan toe!
Het werd stil in de vergadering. Ieder had zijn eigen gedachten. Toen werd de stilte verstoord door getimmer ergens achter in de hoek van het gebouw. Een timmerman verrichtte een klusje en het geluid daarvan verstoorde de heilige sfeer. Bisschop Renaud, in zijn nopjes om de goedkeuring van zijn plan, wendde zich geërgerd naar de timmerman en gelastte hem voor de vergadering te komen. De man liep langzaam met gebogen rug en hoofd naar voren en zweeg. Het was een sjofel figuur in armoedige werkkleding, die schril afstak bij de fraaie outfit van de voorname geestelijken. Woedend stelde Nauton hem de vraag: “Wie bent u die het aandurft onze vergadering te verstoren?”
Langzaam hief de man het hoofd op en zacht maar duidelijk hoorbaar klonk: “IK BEN JEZUS CHRISTUS!” Daarop was hij plots verdwenen.
Maar mijn droom ging verder. Later, de avond was gevallen en sterren schitterden aan de donkere hemel, beklom ik een heuvel. En op die heuvel in de stilte, ver van het rumoer, zag ik Jezus, verzonken in gebed. Toen Hij zich uit Zijn knielende houding had opgericht, naderde ik Hem schuchter. Ik bleef verlegen voor Hem staan. Hij lachte mij vriendelijk toe en nodigde mij naast Hem te komen zitten. Een tijd lang zwegen wij en ik durfde niet goed te zeggen wat mij op het hart lag. Tenslotte verzamelde ik al mijn moed en vroeg zachtjes: “Waarom was U zo snel uit dat gebouw verdwenen?”
Hij keek mij aan en zei: “Zij spraken over eerbetoon aan Mij. Maar hun eer begeer ik niet. Ik heb hen nooit gekend (Mattheüs 7:21-23). Zij eren Mij met hun mond, maar hun hart is verre van mij. Zij beroven de armen omwille van hun fraaie heiligdommen en kostbare kleding. Zij geven het evangelie niet om niet, zoals Ik mijn discipelen leerde, maar wensen het te verkopen om eer, roem en rijkdom te verwerven. En hoever zijn zij afgedwaald van Mijn eenvoudige en ware leer, die oproept om te dienen en niet gediend te worden, om al de geboden van mijn ware kerk na te leven.” Hij zweeg.
Ik dacht na over Zijn woorden en durfde toen de vraag te stellen: “Maar Heer, wát is Uw ware kerk? Ik zoek al zo lang. Kunt U mij dat vertellen?”
Christus antwoordde en zei: “Ik zal je gelijkenissen tonen. Zoals Ik ook in gelijkenissen sprak. Sluit je ogen en zie.”
Ik sloot mijn ogen. Er verscheen een beeld van een grote boom, stevig geworteld in vruchtbare aarde. De stam was recht en hoog en reikte naar de hemel, maar de stam vertakte zich in twee grote takken en die takken vertakten zich weer en verder en verder tot het een warwinkel werd van grote en kleine takken. Toen ik toekeek, verscheen een jong man met een grote scherpe bijl. Hij hieuw met één flitsende slag de dicht verstrengelde kruin van de boom af. Wat overbleef was alleen de stam van de boom!
Toen verscheen voor mijn geestesoog een grote spiegel. Ik stond op en ging voor die spiegel staan en zag mijzelf, klaar en duidelijk, zoals ik er werkelijk uitzag. Boven de spiegel trok de lucht dicht met grote donkere wolken. Er barstte een zware hagelbui los en grote hagelstenen troffen de spiegel, die in vele stukken brak. Er liepen mensen op die spiegelscherven toe, priesters, geestelijken, predikers, filosofen en bijbelgeleerden. Ieder raapte een scherf op en toonden zich er verheugd mee. Toen verdwenen zij. Er verscheen een eenvoudige jongeman en die zette een nieuwe, ongebroken spiegel neer.
Ik ontwaakte uit mijn visioen en vroeg de Heer: “Wat betekenen de dingen die ik zag?”
Hij sprak en verklaarde: “Die boom en die spiegel betekenen hetzelfde. Dat Ik je twee beelden liet zien, betekent dat de zaak en uitlegging waar zijn, want bij getuigenis van twee staat een zaak vast. Boom en spiegel symboliseren mijn enige en ware kerk, zoals Ik die oprichtte voor Ik ten hemel voer. De vruchtbare aarde waarop de boom gegrond was, is het eeuwige en ware evangelie. De stam van de boom is de rechte en ware leer. De spiegel is het symbool van de waarheid en weerspiegelt de waarheid zonder bedrog. Dat die spiegel brak, komt door de werken van de grote hoer (Openbaring 17:1-6), waarvan de grondslag de duivel is en die de hele wereld misleid. Zij die een deel of scherf van spiegel waarheid opraapten, bezitten nu een deel der waarheid. Maar niet de volledige waarheid. De boom, die zich vertakte betekent, dat uit de boom de Rooms Katholieke kerk en de Grieks Orthodoxe kerk afsplitsten en daaruit splitsten weer, zoals takken en takjes van een boom zich splitsen, vele kerken, gemeenschappen, sekten, religieuze bewegingen, westerse en oosterse godsdiensten.
De jongeman, die de kroon van de boom afhakte en een nieuwe spiegel oprichtte, was Mijn dienstknecht, die Ik voor de die taak, het herstellen van Mijn eerste en ware kerk, heb uitgekozen. Die droeg in het begin Mijn naam: “De Kerk van Jezus Christus van de heiligen der eerste dagen” en die na drie jaar prediking en wonderen slechts uit 120 personen bestond (Handelingen 1:15). Ik gebood de jongeman de door hem herstelde kerk weer als vroeger naar Mijn naam te noemen: “De Kerk van Jezus Christus van de heiligen” (Rominen 1:7 en 15:26) maar nu van de laatste dagen. Hij zond als hersteller en leider van mijn herstelde kerk, net als vroeger Evangelisten twee aan twee uit (Lucas 10:1) om Mijn ware leer aan de wereld bekend te maken (Mattheüs 10:1-11:1)”.
Christus zweeg en ik dacht na over het visioen, dat Hij mij getoond had. Boven onze hoofden straalden de fonkelende sterren, gebed als schitterende juwelen op zwart fluweel en de brede band der Melkweg glansde lichtend op tegen de donkere koepel der nacht. De koele nachtwind fluisterde door de bladeren der bomen die als stramme wachters om ons heen stonden.
”Maar….Heer”, vroeg ik aarzelend, “Waaraan herken ik Uw ware kerk?”
“Die is niet moeilijk te herkennen Mijn zoon”, sprak Hij op innige toon. “Ik zie dat je een waarlijk zoeker bent naar Mijn Vader en Zijn waarheid. Wel, die waarheid zul je vinden in Mijn kerk. Zoals je een boom herkent aan zijn vruchten, zo zul je Mijn ware kerk herkennen. Als je oprecht zoekt en je ziet een kerk, die net als vroeger een klein kuddeke is en gering in ledental (Lucas 12:32) met één profeet en leider, zoals vroeger Petrus (Mattheüs 16:18-19), die twaalf aposelen heeft (Handelingen 1:26) en zendelingen, die twee aan twee uitgaan in de wereld (Mattheüs 10:6-1), die alle verordeningen leert en doet, zoals dopen door onderdompeling (Matteüs 3:16, Romeinen 6:3-5), dopen voor de doden (1 Corr. 15:29) en door handoplegging de Heilige Geest verleent (Handelingen 8:12-20 en Handelingen 19:1-6) en met olie de zieken zalft ter genezing (Jacobus 5:14-15), de tiende betaalt (Maleachi 3:8-9-10) en iedere Sabbatdag het avondmaal bedient ter Mijner gedachtenis (Lucas 22:19), die niet pas geboren kinderen doopt, maar alleen zij die zich bekeren en daartoe de leeftijd des onderscheids hebben bereikt (Ik zegende de kinderen, maar doopte hen niet. Markus 10:13-16) en waardige priesters heeft, die van Mij het gezag hebben ontvangen om heilige handelingen en de doop te verrichten (Exodus 28:1 en 40:13-15). Dan kun je zeker weten wat mijn ware kerk is. Ware en waardige leden van Mijn kerk zul je herkennen als je de weinigen aanschouwt, die zich verre houden van de hoererij van de wereld en het grote Babylon (Openbaring 14:8) en die de geboden van God onderhouden en het geloof in Mij Jezus Christus behouden en daar naar werken. En niet alleen geloven! Die zullen de naam des Vaders en de Zoon op hun voorhoofden geschreven hebben en “heiligen” worden genoemd. Zij zullen rusten in het Paradijs en hun werken volgen hen na (bij de opstanding) (Openbaring 14:1 en 14:12-13).
Het was veel wat de Heer mij vertelde en het gaf duidelijk antwoord op mijn vele vragen. Toch had ik nog een vraag, die mij sinds mijn jeugd bezig hield. Ik stelde die vraag: “Heer wat is de zin van het leven?”
Hij glimlachte en zei: “Dat is de meest eenvoudige vraag met het meest eenvoudige antwoord.”
Hij keek mij zwijgend aan en in Zijn ogen zag ik de glans van Zijn onpeilbare liefde.”En..”, waagde ik te vragen. “Wat is dan de zin?”
Hij schudde langzaam het hoofd en zei: “Nu ben je al zo lang met Mij bezig en nog begrijp je niet? Ik zal het je zeggen. Leer van Mij en het voorbeeld dat Ik gaf. En dat is: HET ONBAATZUCHTIG DIENEN VAN DE NAASTE! Waarvoor Ik als uiterste consequentie Mijn leven gaf aan het kruis! Niet nemen, maar geven. Niet gediend willen worden, maar dienen. Het goede verkopen om niet en niet om er zelf beter van te worden. Geen voor wat hoort wat-principe, geen schijnliefde om er iets voor terug te willen ontvangen, want ware liefde verwacht nooit iets terug voor wat gegeven wordt. Kortom: Heb je naaste lief. Dát is de zin van het leven!”
“Heer”, stamelde ik, “alstublieft wees niet boos dat ik nog één laatste vraag stel. En dat is: Kunt U mij de oplossing geven van het mysterie van de “heilige drie-eenheid”? Dat U en Uw Vader en de Heilige Geest één Persoon zijn?”
Hij antwoordde: “Ik word niet boos, want boosheid behoort niet tot Mijn eigenschappen. Maar waarom vraag je dat? Je kent toch de Schriften? Hoeveel personen waren er bij Mijn doop in de Jordaan?”
“Drie”, antwoordde ik.
“Je hebt juist geantwoord”, zei Jezus. “Ik rees op uit het water, Mijn Vader sprak uit de hemel: Dit is Mijn meest geliefde Zoon. En de Heilige Geest daalde als een duif op Mij neer! Hoe kunnen wij gedrieën dan één Persoon zijn?”
“Ja, maar…”, waagde ik tegen te werpen. “Johannes schreef toch dat U zei: Ik en Mijn Vader zijn één (Johannes 17:11, 20:23). En waarom noemt de grote profeet Jesaja U: Eeuwige Vader, terwijl hij U in hetzelfde vers een Zoon noemt (Jesaja 9:5)? God is toch de Vader?”
Voor het eerst verscheen een trek van wrevel op Zijn gelaat en Hij antwoordde: “De sage van de drie-eenheid is een misleidend en driekoppig monster. Inderdaad zijn de Vader en de Zoon en de Heilige Geest één, maar dat betekent dat wij gedrieën in alles EEN zijn, één in denken, één in doen, eensgezind, één in liefde voor alle mensen, één in heiligheid en één in streven om het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. Zo mag je aan wie het horen wil de ware drie-eenheid aan de mensen omschrijven: Christus is de Vader, omdat Hij de Vader of Schepper van alle dingen is (Johannes 1:2-4). De Zoon omdat Hij de eniggeboren Zoon van God de Vader is. Omdat Hij in het vlees op aarde heeft gewoond, wordt Hij de Zoon van God genoemd. Zowel de Vader als de Zoon hebben een lichaam, immers de mens is naar het beeld Gods geschapen. De derde persoon, de Heilige Geest heeft geen stoffelijk, maar geestelijk lichaam. Hoe zou Hij anders na de doop en handoplegging in ons kunnen komen? Die Heilige Geest verscheen in de vorm van een duif, één van zijn mogelijkheden om tijdelijk een bepaalde gedaante aan te nemen. Is het je nu duidelijk?” vroeg Hij. Ik knikte.
“Tenslotte”, vervolgde Hij, “een waarlijk afdoende ontkenning van de nonsens dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest één persoon is, zijn Mijn laatste woorden aan het kruis: Vader is uw handen beveel Ik Mijn geest! Hoe kon Ik in eigen handen Mijn geest bevelen als Ik en de Vader één Persoon zijn?”
Mijn droom was over. De nacht was voorbij. Voorbij waren de beelden. Maar niet voorbij waren Christus’ woorden, die ik in visioen mocht horen en die ik blijf getuigen tot mijn laatste ogenblik en zo ik in hemelse regionen word opgenomen, zal blijven verkondigen tot de sterren koud geworden zijn.


Th.G.BAALMAN

graag bericht van ontvangst THEO1 keer bewerkt. De laatste keer was 8 jaar geleden door Sheherazade.

baaalman
12 jaar geleden

Het Grote doel
De donkere winter gaat voorbij en het licht wint het steeds weer van de duisternis. Symbolisch voor ons leven. Het licht zal het altijd winnen van het duister.
Hier een aantal woorden van een oud man, die veel ondervonden en bévonden heeft en vreugd en verdriet geproeft heeft en die van jongs af zocht had naar de zin van het leven. Nu als 84 jarige en 34 jaar lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, een kerk die ik vond zonder tussenkomst van zendelingen omdat, toen ik toevallig het Boek van Mormon in handen kreeg, direct wíst dat dat boek waar was, wil ik troost en hoop schenken aan wie dat nodig heeft. En ik begin met een citaat van de bekende schrijver Ernst Hemingway: "Je kunt een man wel doden, maar niet overwinnen”
Dit raakt de kern van het leven. Wij, mensen strijdend met allerlei tegenslag, wanhoop, zorg, verdriet, onrecht en verdrukking, zijn niet geboren om overwonnen te worden. Wij kunnen hooguit strijdend ten onder gaan, maar als wij het geloof in ons zelf behouden en in het doel van ons leven dan kan niets of niemand ons overwinnen.Ik heb gehoord dat mijn zoon aan een dodelijke vorm van kanker lijdt, maar ik weiger mij door het verdriet te laten overspoelen. Mijn zoon zal waarschijnlijk sterven zo God het wil, maar dood gaat hij niet. Niet één waarlijk oprecht en moedig mens gaat dood!
Ook ik niet. Daarom zal er straks op mijn grafsteen staan;
"IK BEN NIET DOOD MAAR ERGENS ANDERS"
Omdat ik weet dat ik dan in de rustplaats van onze hemelse Vader ben, het Paradijs, zoals beloofd wordt in het Boek van Mormon, Alma 40 :11-12.
Ik hou van de 5de symphonie van Beethoven met die beroemde aanvangs-
tonen die in de oorlog als de V in Morseschrift werd gebruikt, maar ook in gebaar met in V vorm opgestoken vingers, de V van VICTORIE uitbeeld. Dat draagt ook Beethovens 5 de zo magistraal uit; De moedige strijd van de mens die vallend en opstaand klimt hoger en hoger, op weg naar de sterren, ondanks alles wat tegenhoudt, tegenslag en noodlot. Beethoven zegt zelf van de begin tonen van zijn 5 de symphonie:”Zo klopt het noodlot aan de deur” Maar wij kunnen dat noodlot tarten omdat wij uiteindelijk zullen overwinnen. Hoe vaak het noodlot aan onze deur klopt, hoe dikwijls de mens vernederd, geslagen en gesmaad wordt, hoe dikwijls onze hoop en verwachting de bodem wordt ingeslagen en wij ter aarde worden neergeworpen, hoe vaak ons geluk door demonische machten wordt afgebroken door oorlog, ramp en vernietiging en wij verdrietig op de puinhopen teneer geslagen liggen, tóch richt de mens zich steeds weer moedig op, hoewel gebeukt en geslagen, om voort en voort te gaan, te klimmen op en op, hoger en hoger, onverzettelijk en vastberaden stap voor stap zet de mens de tocht van het leven voort, steeds omhoog strevend ondanks tegenslagen en verdriet dat hem tijdelijk terug werpt, op naar het einddoel die de glorieuze overwinning is op alle machten der duisternis en krachten die ons naar beneden trachtten te trekken, “terug naar de sterren onze eeuwige bestemming”.
Broeder Th.G.Baalman 3 februari 20121 keer bewerkt. De laatste keer was 8 jaar geleden door Sheherazade.

Sylvia Bakker
12 jaar geleden

HOI HOI ENGE maar ook mooie droom . ik denk dat je echt op zoek ben naar oprecht geloof en ik denk dat Jezus jou duidelijk wil maken dat Hij enorm van je houd . je 2e droom gaat een beetje over je keuze voor Jezus en dat mensen om jou heen dat niet leuk vinden dat je voor Jezus kiest . maar wees maar niet bang want bij Jezus ben je in veilige handen , hij zal voor jou zorgen al zal het niet een makkelijke weg zijn . ik hoop voor jou dat je mag ontdekken dat God en Jezus echt zijn en dat God Zijn zoon Jezus ook voor jou naar de aarde heeft gestuurd om te sterven voor jouw zonden zodat jij eeuwig leven zal hebben met hem is dat niet fijn te weten? liefs van mij Sylvia1 keer bewerkt. De laatste keer was 7 jaar geleden door Sheherazade.

Maria Victoria
12 jaar geleden

Hallo, allemaal

Toen ik een jaar of 10 was, heb ik een droom gehad over jezus.
Ik had gedroomd dat ik thuis was en toen ik naar buiten ging, ik deed de deur open, zag ik jezus.
Hij was boven in de hemel en daarnaast was er een wolk in de vorm van een engel. Wat betekent die droom eigenlijk?

anja fransen
12 jaar geleden

om van jezus te houden is niet moeilijk.
dat gaat vanzelf als je hem leert kennen.
ik heb 2 grote wensen en dromen in mijn leven.
de eerste is jezus persoonlijk ontmoeten..en een reis naar israel maken
om zijn voetsporen te volgen.

dus bidt ik vaak tot hem en vraag of het mogelijk is om hem te ontmoeten.
en of ik ooit naar israel kan. want nu heb ik zeker er het geld niet voor.
ik leef van 45 euro in de week.
op een nacht droomde ik dat ik in israel was.ik vroeg daar iemand de weg.
en die vertelde mij dat het nog twee uur lopen was, ik dacht al moet ik de hele dag lopen
ik wil er heen..aar naar toe weet ik niet meer.

maar ineens liep jezus naast mij en pakte mijn hand...samen liepen wij verder.
we hadden zeker een gesprek..maar daarvan herinder ik mij niks meer.
alleen dat mijn dochter achter mij liep..ze zei mama mag ik ook wat aan jezus vragen.
ik zei haar vraag nu maar..je krijgt je antwoord binnen in je.
en toen zei mijn dochter..hij heeft mij het antwoord al gegeven.
toen jezus naast mij liep. voelde ik zijn rust..jezus heeft geen haast.
hij is zo bezonder lief...en dat voelde ik met heel mijn ziel..en dat voel ik nog steeds.
zonder jezus wil ik niet eens leven.
nu wacht ik tot hij terug komt....want ik wil zijn waar hij is.
voor altijd en eeuwig.
anja

JRB
11 jaar geleden

Klinkt misschien vreemd maar jezus heeft jou persoonlijk naar het beloofde land gebracht ooit komt een dag dat jij je 2 wensen gaat mee maken .

nils
11 jaar geleden

oké misschien een beetje rare droom:
mar hier komt het.
ik had vannacht gedroomd dat ik iemand ontmoeten in een kamer die mij mijn trauma van 8 jaar onder ogen liet ziien.
echter bleek deze persoon de persoon te zijn die het had gedaan.
(ik heb deze persoon al vergeven in mijn hart al heb ik geen reden toe gehad).
Toen was het nacht opeens en was ik aan de zee, er was een soort competitie aan de gang met allemaal onderdelen, echter dee ik bij de meeste niet mij om het te gevaarlijk was.
even later werd ik opeens onder water getrokken door meisje, haar exacte worden weet ik niet meer maar ze zij kom met mee, de vrouw was bloedmooi.
ik probeerde weg te zwemmen naar boven het lukte maar om de vijf minuten kwam ze weer en herhaalde het zelfde.
De laatste keer zei ik ik zie je aan de zij kant, uit het niets stond ik op een rotsvlakte naast de woeste zee, echter leek de rots iets kalms te hebben(geen ruw materiaal).
De vrouw stond daar ook compleet naakt, echter had ze groten sneden in haar huid vlak onder haar nek, die sneden hadden iets dus ik kijk naar een rug. daar zag ik een teken (een vrouw die bezeten was door demon/duivel) was ik wist dat dit betekende en er stond een teken een bij van een hoofd met een engel maar ook een teken van de duivel. ik wist in mijn droom dat dit teken op mij was bedoeld.(een jongen die moet kiezen tussen god/duivel ). ook wist ik als ik met haar zou vrijen een anti-christ of een baby zou komen die door de duivel/demon bezeten was.

Dan
11 jaar geleden

hallo

de eerst droom volgens mij is je te laten zien dat jezus christus voor je gestorven is en dat je in hem gelooft zult leven.
als ik jou was zou ik jezus zeld aanroepen en hij zal je horen en als je hart aan hem geeft zult zien dat zonder jezus wij niks
kunnen.

Marie Chantal
11 jaar geleden

Goede avond,

Ik had gisteren een zeer mooie droom, ik voel me geropen om naar twee kerken te gaan, naar de Evangelische
kerk en naar de gewone mis, daar ben il al geruime tijd op zoek, want er zijn helaas geen missen meer bij
ons in de parochie...enkel zaterdag of zondag, het ging als volgt, ik zag mezelf in een kerk zitten, daar kwam
een priester (Jezus?) met de Bijbel groot boek omhoog stekende in Zijn handen, groot opschrift De Bijbel! Ik
heb nog nooit bijne in een Bijbel gelezen wegens een te kleine lettergrootte, na een paar woorden gezegd te hebben
zoals Heer ontferm U over ons enz. was er een paar minuten pauze, iedereen ging naar buiten en ik ging op de
laatste stoel laatste rang zitten, de priester kwam terug binnen met de Bijbel omhoog en de mensen erachter, de
Priester kwam achter mij staan!! en was in het wit gekleed zoals Jezus! toen werd ik jammergenoeg wakker, ik
heb al lang aangenomen dat Jezus men verlosser is, heb in verleden visioenen van Jezus gehad en toen teruggekeerd
naar men geloof....maar wat betekent dit? Dat ik naar de twee kerken moet gaan of zo?
Groetjes,

Chantal

343
11 jaar geleden

Hallo Chantal,

Als ik je bericht lees, denk ik dat je eigenlijk zelf het antwoord al geeft. Het deel dat je zoekt naar een mis, is in het echte leven, toch? Klopt dat?
De droom laat voor mij zien, dat je het spirituele/goddelijke/geloof toelaat in je leven en dat je geloof zuiverend & helend voor je werkt (het witte gewaad dat je draagt).
De kerk waar je bent staat hierin dus voor het 'heilige', 'een plek om te communiceren met het goddelijke'. De Bijbel voor de goddelijke kennis.
Voor mij laat het ook zien dat dit proces zich op innerlijk niveau bij je afspeelt (je blijft in de kerk en gaat zelf niet naar buiten). De priester staat voor het overbrengen van het heilige naar jou. Hij brengt het van 'buiten naar binnen' (de mensen die eerst naar buiten gaan en weer terugkomen) en is de schakel tussen het hogere en brengt je in deze droom (nog meer) in contact met het heilige deel in jezelf/verinnerlijken van het geloof. Het laat voor mijn gevoel ook zien dat de kracht 'om jezelf te verlossen' in jou zit & dat geloof je daar bij steunt en helpt.
Al met al een hele mooie droom dus.
Deze interpretatie heb ik gemaakt op basis van de informatie die je geeft. Veel symbolen zijn universeel, maar iedereen heeft ook zijn 'eigen droomwoordenboek' en jouw persoonlijke symboliek kan ik dus niet kennen. Maar ik hoop dat je er zo iets aan hebt.
Als laatste: als jij in het echt de behoefte hebt om naar twee kerken te gaan, zou ik dat zeker doen. Niet omdat je dit droomt, maar gewoon als je dat graag wilt :-)

Groetjes,

343

tineke been
11 jaar geleden

ja dat is jouw uitleg.waarschijnlijk ben jj een fundie die vind dat iedereen in god moet geloven.en zo te horen heb je niks over het esotherische gebied gelezen.nog jezelf in die richting ontwikkeld.het heet ook niet voor niks christenDOM.dat je dat zelf wil geloven prima.maar ga een ander niet belasten met jouw schuldgevoelens.want dat geloof heeft het altijd maar over hel en verdoemenis.nooit over liefde.onvoorwaardelijk liefhebben wil zeggen ookal wijst die ander je af je blijft hem liefhebben.maar in de fundies wereld zeggen ze geloof of anders hel en verdoemenis.tweeduizend jaar en nog hebben ze niks geleerd.

tineke been
11 jaar geleden

en daar hebben we weer zon fundie die komt met een preek van hel en verdoemenis.kom tot jezus want anders wacht je hel en verdoemenis.het is gewoon brainwashing.en als je dit bij kinderen doet noem ik het kindermishandeling.walgelijk.

11 jaar geleden

Lieve Shakira en Tineke,

Dat jij erin geloofd betekend niet dat je dit aan dat meisje moet aansmeren.
Jezus bestaat niet. Dit zelfde verhaal komt voor in meerdere geloven alleen zijn het andere personen. Net als Horus de egyptische valkgod van het licht (de zon) die vocht tegen Seth. Horus was dag, Seth was de nacht. Elke ochtend won Horus de battle en elke nacht won Seth. Donker tegen licht - Goed tegen kwaad. Horus was geboren op 25 Dec, ook uit een maagd (Isis-Meri). Zijn geboorte ging vergezeld van een ster uit het oosten, bij zijn geboorte werd hij aangebeden door 3 koningen. Op zijn 12e was hij een begenadigd leraar en toen hij 30 was werd hij gedoopt door iemand genaamd Anup en begon zijn onderricht. Horus reisde rond met 12 discipelen en verrichtte wonderen zoals zieken helen en het lopen over water. Horus was bekend onder vele namen zoals; De waarheid, het licht, God's aangewezen zoon, de goede herder, het lam van God en vele anderen. Nadat hij was verraden door Typhon werd hij aan het kruis genageld, voor 3 dagen begraven en verrees daarna uit de dood.
Nou, komt dat je niet bekend voor? Deze kenmerken van Horus, blijven volhardend aanwezig in veel culturen over de wereld. Want er zijn veel andere goden gevonden die van dezelfde algemene mythologische structuur gebruik maken. Zoals; Attis (grieks) Krishna (indisch) Dionysus (grieks) Mithra (perzisch). Het is niet anders dat er meerdere verlossers zijn uit verschillende periodes, over de hele wereld, die allemaal dezelfde stramien volgen.
En vraag je je af.. Waarom al die eigenschappen? Waarom die maagd? Waarom op 25DEC? Nou, ten eerste is de opeenvolging van het geboorteverhaal geheel astrologisch. De ster in het oosten is 'Sirius' de helderste ster in de nachterlijke hemel, die op 24 decemeber één lijn vormt met de 3 helderste sterren in de riem van 'Orion'. Die drie sterren noemen we nu nog zoals ze in de oude tijden werden genoemd: de Drie Koningen. En de 3 koningen wijzen samen met de ster Sirius naar de plek waar de zon op 25 december opkomt.. Zodoende ''volgen'' de Drie Koningen de ster in het oosten om de zonsopgang te bepalen - de geboorte van de zon. De maagd Maria is het sterrenbeeld Virgo, oftewel Maagd. Er wordt ook naar Virgo verwezen als ''Huis van het brood'' en Virgo wordt weergeven als een maagd die een schoof tarwe vasthoudt. Dit huis van brood met symbool van tarwe vertegenwoordigt augustus en september, de oogstmaanden. Daarnaast is ''Bethlehem'' een letterlijke vertaling van ''Huis van het brood''. DUs is Bethlehem een verwijzing naar het sterrenbeeld Maagd, een plek in de lucht. Niet op aarde.
En dan ga ik je nu uitleggen waar het verhaal vandaan komt dat hij aan het kruis genageld is, voor 3 dagen begraven is en daarna uit de dood opstond.
Vanaf de zonnewende tot aan de winter wende worden de dagen korter en kouder en vanaf het noordelijke halfrond gezien, lijkt de zon naar het zuiden te bewegen, kleiner te worden en minder aanwezig te zijn. Het korter worden van de dagen en het afsterven van de oogst terwijl de winterwende dichterbij komt, symboliseert voor de ouden het proces naar de dood. Het betrof de dood van de zon op 15 december. En op 22 december was de neergang van de zon compleet. Want nadat de zon zich voor 6maanden zuidelijk had bewogen kwam ze bij het laagste punt in de lucht. Dan gebeurd er iets verrassends. De zon stopt met het bewegen naar het zuiden en staat stil voor 3 dagen. Gedurende deze pauze van 3 dagen verblijft de zon in de buurt van het ''zuiderkruis'' oftewel het sterrenbeeld Crux. En dan op 25 December, stijgt de zon met 1 graad naar het noorden, met de belofte van langere dagen, warmte en de lente. Dus sprak men: de zon is gestorven op het kruis, was voor 3 dagen dood, om vervolgens weer op te staan. Vandaar dat Jezus en vele andere zonnegoden het concept van kruisiging, dood voor 3 dagen en de wederopstanding delen.
Voor de zon is dit de overgangsperiode voordat hij terug het noordelijke halfrond inschuift en de lente, en dus redding brengt. Toch vierden de ouden de wederopstanding van de zon pas bij het lentepunt (Pasen). Dit is omdat de zon het vuige duister overwint, want de dag duurt vanaf dat moment langer dan de nacht en alles gaat dan weer groeien en bloeien.

ps; Jezus wordt vaak ook afgebeeld met een zon achter z'n hoofd.2 keer bewerkt. De laatste keer was 11 jaar geleden door Electric.

343
11 jaar geleden

Hallo Tineke,

Ik zie pas net deze reactie, die ik maar onder de emotie 'boos' zal plaatsen. Zitten in elk geval veel oordelen en aannames in en ik denk juist dat het bij wat jij het 'esotherische' noemt niet gaat om oordelen. Daarnaast gaat het hier om iemand anders zijn droom. Kortom: om wat de droomster schrijft dat ze uit de droom haalt, wat zij voelt en om haar symboliek. En niet zo zeer wat anderen (in dit geval jij) van een bepaalde religie of geloof vinden. Ik vind je opmerkingen daarom dan ook niet op zijn plek. Ik wens je veel licht wijsheid.

Groet!

Raveena Lala
11 jaar geleden

ik heb drie dagen geleden over jezus gedroomd. Het was zo fel leek wel de zon, ik zag hem in de verte met zijn engelen om hem heen de mensen ophalen. Ik werd verdrietig omdat hij mij niet meenam. Nadat hij weg is gegaan werd de wereld helemaal donker. Ik werd bang en ik ging schuilen.

Ik ben zelf christen.

Ik heb daarvoor al een keer gedroomd dat de wereld eindigde. Ik zag zwavel, ik zag alles instorten. Mensen gingen huilen en gillen.

Waarom droom ik dat?

Groetjes

Dani
11 jaar geleden

Hi Raveena,

Je droom bevat elementen die in het boek Openbaring worden beschreven. De wederkomst van Jezus, grote verwoestingen op aarde, en complete radeloosheid bij de mensen. Of je droom een betekenis heeft weet ik niet, maar het feit dat je bang werd in je droom, en ook het feit dat je niet werd meegenomen is misschien een aanwijzing dat je onzeker bent over Gods liefde voor jou. Ik was vroeger altijd bang voor de wederkomst van Jezus. Ik dacht dat Hij mij zou oordelen, omdat ik nog zoveel fouten had en worstelde met zonde in mijn leven. Maar ik heb geleerd dat onze rechtvaardigheid niet gebaseerd is op ons goede gedrag, maar op het voltooide werk van Jezus Christus. Als we op Hem vertrouwen, hoeven we niet meer bang te zijn voor de toekomst, of voor het oordeel van God.
Als God naar ons kijkt, ziet Hij niet onze zonden, maar het volmaakte offer: Jezus Christus. De bijbel zegt in 1 Johannes 4:10: "Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden." Gods liefde voor ons is veel groter dan onze liefde voor Hem. En onze redding hebben we niet te danken aan onze liefde voor Hem, maar aan Zijn liefde voor ons! Het is dankzij Zijn liefde dat wij zijn gered, door het geloof, niet door onze goede daden. Vertrouw volledig op Jezus Christus voor je redding, en relax :-)

God bless, Daniel

Deze discussie is gesloten.