Dit forum liep van 2008-2020, is nu gesloten en te bekijken als archief. Berichten plaats je in het nieuwe droomforum

Vlaggen

3 jaar geleden

Ik droomde dat ik een grote Nederlandse vlag zag wapperen. De vlag stond een beetje haaks ten opzichte van mij. Er verscheen aan 1 kant van de vlag een grote vlammende goudgele cirkel van licht. De cirkel was bezig door de vlag heen te gaan. De vlag stopte met wapperen en ernaast verschenen een Duitse, Belgische en een Franse vlag. De vlaggen vormden een soort statisch geheel tegen elkaar aan waar de cirkel, nu met meer moeite, doorheen ging. Aan de andere kant verscheen de goudgele cirkel als een soort waaier van kleine vlammende goudgele staafjes alsof de vlaggen als een soort filter hadden gediend. De 4 samengevoegde vlaggen bleken danig verschroeid te zijn na dit gebeuren en toen verscheen ernaast een Amerikaanse vlag die zich bij de 4 bovenstaande verschroeide vlaggen voegde zodat het geheel 1 vlag werd. Toen vervaagde dit beeld. Het was allemaal erg duidelijk en gedetailleerd te zien voor me.
Ik heb geen idee wat dit kan betekenen.
Alvast bedankt voor de hulp en uitleg.
Groet van Grietje.

3 jaar geleden
Beheerder

Het lijkt mij een politieke inhoud van het samensmeden van 4 landen.
Bijna zoals na de WWII toen Amerika als held werd binnengehaald terwijl het precies degenen waren die het hadden uitgelokt en daarmee de macht over Europa verkreeg. Dat plan is nog steeds gaande en de EU is er het rechtstreekse gevolg van.
De Cirkel wijst naar de EU.
Maar het verschroeide beeld wijst op de gevolgen van een oorlog.
Letterlijk vanuit de smeulende puinhopen verrees de EU.
Opvallend is dat Engeland ontbreekt, al is dat een geheel met Amerika.
Maar Brittannië is uit de EU gestapt (moeten we tenminste geloven, want May zal alles op alles zetten om de status quo te herstellen)

De cirkel doet denken aan de gouden krans van sterren of het aureool.
Het "vrijheidsbeeld" als symbool van een paganistische godin van F. A. Bartholdi draagt ook een krans van sterren. (Nauw verbonden met Babylon)


Niet meer dan een droom per post.
Geen dromen van derden plaatsen.
Geen droom starten in het onderwerp van anderen.
Berichten zullen anders worden verwijderd, of het onderwerp wordt op slot gezet.

3 jaar geleden

Zou het op een mogelijk conflict binnen de EU kunnen duiden? West Europa tegen Oost Europa en mogelijk Zuid Europa? De armere landen tegen de rijksten? Het uiteenvallen van de macht van Brussel? De VS zijn ook niet meer zo blij met het Europa van nu.
Ik voelde bij dit visioen, droombeeld toch wel enig onbehagen.

3 jaar geleden
Beheerder

Dat er conflict uitgelokt wordt is overduidelijk.
Het zou zelfs onder het mom van het mythische bijbelse strijd tegen/tussen Gog en Magog kunnen gaan.
Dat zou op Oosteuropa en in het bijzonder Rusland kunnen wijzen versus Israël (of het Christendom) en zijn allianties.
Maar de interpretaties zijn nogal tegenstrijdig wat dat betreft.
Het is alarmerend dat Brussel letterlijk de toren van Babel heeft nagebouwd. (de mateloze arrogantie)
De brutaliteit ervan is inderdaad hemeltergend. We zijn compleet verkocht.
De VS hebben de EU volledig in de tang. Rusland wordt voortdurend getriggerd, zwart gemaakt en gesanctioneerd.
Dat er verzet groeit is duidelijk, maar dat kan alleen van de bevolking komen, wiens identiteit/homogeniteit met alle mogelijke middelen wordt vernietigd door het vermengen van culturen.
Verdeel en heers is het Romeinse parool en de eenheid is alleen bedoeld voor de macht die erboven staat.
Dat plan is al minstens 200 jaar oud, 1830 meen ik, A. Pike en A. Weishaupt. Kalergi Coudenhoven, Brzezinski enz. Zionisme, vrijmetselaars, Bavarians, Illuminati.
Ze zullen ook de religies tegen elkaar opzetten.
Orde ab Chao.
Hoewel de Protocollen van de wijzen van Sion als antisemitische fictie zijn weggezet is het opvallend dat veel uit dat plan letterlijk wordt uitgewerkt. Machiavelli, Hegeliaanse dialectiek, Orwellian World. waar de leugen als waarheid dient en de waarheid als leugen wordt weggezet.
De EU is een monster geworden waar niemand blij mee is.


Niet meer dan een droom per post.
Geen dromen van derden plaatsen.
Geen droom starten in het onderwerp van anderen.
Berichten zullen anders worden verwijderd, of het onderwerp wordt op slot gezet.

1 keer bewerkt. De laatste keer was 3 jaar geleden door Sheherazade.

3 jaar geleden

Wat me opvalt in mijn visioen/droombeeld is dat het begint met de Nederlandse vlag. Het eindigt met de Amerikaanse vlag die zich voegt bij de 4 door de vurige cirkel van licht aangevallen vlaggen. Ik heb al lange tijd het idee dat Nederland als een soort proeftuin fungeert op meerdere gebieden in Europa. Wij, als bevolking,hebben een soort schijn-vrijheiddie gemanipuleerd wordt. Geef het volk brood en spelen enzo. Is de proeftuin bevolking misschien in opstand aan het komen? Dat hele Multi-culti gedoe draagt niet bepaald bij aan stabiliteit. Politiek ben ik niet rechts of links. Ik ben geïnteresseerd in het totale plaatje en wat ik waarneem verontrust me.Er wordt altijd door de elite minachtend gesproken over de onderbuikgevoelens van het VOLK maar die gevoelens wijzen er wel op dat de aarding en gronding en de primaire levenssituatie van de bevolking aangetast zijn. Anders zouden de onderbuikgevoelens, die corresponderen met de laagste chakra's,niet zo opspelen bij de bevolking als geheel.Ikhoop dat wat ik bedoel te zeggen een beetje duidelijk overkomt.

3 jaar geleden
Beheerder

Precies zo is het.
De ziel van het volk moet worden vernietigd dat streeft de elite na, want ze vrezen niets meer dan de "eenheid" van het volk.
De elite kijkt minachtend en arrogant neer op de gewone mens en ze willen het liefst het aloude feodalisme herinvoeren.
Daarom ook de geïmporteerde goedkope arbeidskrachten om de economie te ruïneren. (lijfeigenen)
Maar wie hier leeft moet wel de absurd hoge levenskosten opbrengen.
De schuldenberg is zo hoog geworden dat het niet meer te overzien is.
Iedereen met een beetje hersens kan inzien dat het zo niet door kan gaan want het schip loopt gegarandeerd op de klippen.
Maar de elite stuurt daar doelbewust op aan. Kijk wat er met IJsland is gebeurd.
Nederland heeft wel vaker dwarsgelegen. Zo zou het uit de EU kunnen stappen.
Nederland zou de grondwet van de EU hebben geweigerd maar een referendum is door de EU verboden!
De elite heeft zich na het debacle met het eerste EU referendum brutaalweg geïnstalleerd als een ongekozen EU parlement.
Het referendum werd eenvoudig opzij geschoven. Dat heet dan democratie.
Het is te hopen dat meerdere landen uit de EU stappen. Het Oostblok verzet zich steeds meer tegen die EU dwangbuis.
Kost ook niet weinig. De economische balans zoals die vroeger bestond hield de zaken in evenwicht. (inflaties)
Nu ruïneren ze de zwakste economieën en roven de grondstoffen of de belangrijke industrieën.
Reken maar dat ze dat bewust hebben gedaan. Het kan gewoon niet werken omdat de verschillen te groot zijn.
Zo kun je ook niet ongelimiteerd immigranten binnenhalen zonder jezelf te gronde te richten.
Maar als dat nu precies de bedoeling zou zijn?


Niet meer dan een droom per post.
Geen dromen van derden plaatsen.
Geen droom starten in het onderwerp van anderen.
Berichten zullen anders worden verwijderd, of het onderwerp wordt op slot gezet.

3 jaar geleden

Ik ben in conclaaf gegaan met mijn Geestelijke Helpers om ze te vragen wat ik met mijn visioen/ droombeeld aan moet. Ik kom er zelf niet helemaal uit. Ze zeggen dat de aanval van de vurige lichtcirkel resulteert in de versplintering ( de waaier van de kleine goudgele vlammende staafjes ) van de cirkel. De opstand van de coalitie van de 4 vlaggen, waar de Amerikaanse vlag zich bij voegt) schijnt succesvol genoeg te zijn om de gesloten sterke cirkel tot afzonderlijke deeltjes terug te brengen. De macht van de cirkel gaat gebroken worden. Ik ga hier maar weer eens over contempleren. Ik kan in ieder geval weer even verder. Bedankt voor je hulp.
Groet van Grietje.
p.s. De gele kleur van de cirkel lijkt op de kleur van de zonnevlecht chakra. De chakra van de emoties en de astraliteit. Het lijkt erop, m.i., dat de cirkel een behoorlijk emotie manipulerende kracht uitoefent op de vlaggen.

3 jaar geleden
Beheerder

Je zou aan een vicieuze cirkel kunnen denken die verbroken moet worden.
Frankrijk was tegen de EU. Maar de 3 M's (May, Macron, Merkel) houden er nog aan vast.
Goud kan voor de banken staan die zich verrijken ten koste van de economie.
Amerika vreest het machtsblok omdat het al jaren failliet is.
Misschien versplintert het geheel.
Antiek Rome is ook door de toevloed van teveel "immigranten" ineen gestort.
Maar wie de geschiedenis niet kent is gedoemd zijn fouten te herhalen.
Churchill zei eens "niets in de politiek gebeurt toevallig, alles is zorgvuldig gepland".
Niets gebeurt spontaan, als er iets (groots) gebeurt, is het omdat iemand dat zo wil.


Niet meer dan een droom per post.
Geen dromen van derden plaatsen.
Geen droom starten in het onderwerp van anderen.
Berichten zullen anders worden verwijderd, of het onderwerp wordt op slot gezet.