Dit forum liep van 2008-2020, is nu gesloten en te bekijken als archief. Berichten plaats je in het nieuwe droomforum

donkere bol

Grietje
7 jaar geleden

Ik zag in mijn droom een allesomvattende duisternis.
In die duisternis verscheen een bolvorm die zwarter dan het allerzwartste zwart was.
Er leek een oneindige diepte in de bol te bestaan.
Zelfs in die zeer donkere omgeving was de zwarte bol duidelijk te zien.
In de zwarte bol verschenen golvende lijnen van een prachtige oplichtende rode kleur.
Ik heb nog nooit deze kleur rood met zo'n intense sprankeling gezien.
Er daalde een soort kroon van gouden licht neer die zich op de bol neerzette.
Het was echt adembenemend mooi.
Ik weet niet hoe lang dit duurde maar het leek me een eeuwigheid toe.
Toen werd ik wakker.

Wat kan dit betekenen?
Alvast bedankt voor de uitleg.

7 jaar geleden
Beheerder

Mooie droom.

De zwarte bol is vol mysterie.
Maar in die duisternis huist een groter licht.
Denk dat de rode kleur aan de roos doet denken.
Kan ook de Karbonkel zijn in een van die laatste mystieke fasen. (innerlijk vuur)
Vandaar ook de kroon op het werk.

De duistere bol staat lijnrecht tegenover de Zon als Zelf- of Godssymbool (Oerlicht/ archetype)
Toch vormen beiden een intrinsieke eenheid. (extraversie/introversie, zoals de nacht van Brahma)

Het goddelijke, of wat voor naam je ook plakt op dat Zelfsymbool, kan als een ideaal gedachte bolvorm worden gezien.
Hier lijkt alle licht geabsorbeerd, zoals een zwart gat in het heelal dat zou doen.
Het is een oermaterie van zelf-bezinning/ Zelf-bebroeding. (Zoals het filosofische wereld-ei/ de oer-baarmoeder)
Dat ultieme mysterie wordt wel ervaren als een horror vacuüm (verschrikkelijke leegte)
Het is het mystieke niets waar alle voorstellingen ophouden.

Meister Eckehart heeft het over de uiterlijke en innerlijke godsvoorstelling.
Buiten God is er nog de individuele herkenning, binnen houdt elke vergelijking en zelfbesef op te bestaan en ga je net als Boeddha op in het Nirwana of niet bestaan. Zoiets als opgelost binnen God.

Jakob Böhme had het ook over een bolvorm als godsvoorstelling, alleen zag hij die als twee halve bollen tegenover elkaar gesteld.
[www.jacobboehmeonline.com]
[www.greatdreams.com]
Wat tot de conclusie zou kunnen voeren, dat hij de enorme tegenstellingen in zich niet kon integreren (wat ook praktisch onmogelijk is)
Het hele gedachtegoed is natuurlijk doorspekt met christelijk kabbalistische voorstellingen.

Er zijn geen woorden waarmee je zo'n ervaring kunt omschrijven, je kunt hem alleen maar ondergaan en voelen wat het met je doet.

Mogelijk heb je een moeilijke periode achter de rug?5 keer bewerkt. De laatste keer was 7 jaar geleden door Sheherazade.

Grietje
7 jaar geleden

Dank voor de uitleg en de links.

Ik heb die zwarte leegte niet als horror vacuum ervaren.
Toen ik er in keek leek die leegte vol van belofte en scheppingsenergie.
Ik kreeg het gevoel dat alles goed is zoals het is.
Ik kan eigenlijk niet goed verwoorden wat het zien van die bol met mij deed.
Maar ik heb geen angst ervaren .
Het was voor mij een positieve ervaring.

Ik zie ook de Zon als Godsbeeld en die donkere bol niet alleen als tegenstellingen.
Ze zijn zowel tegenpolen als een eenheid.
Dat klinkt paradoxaal en daar moet je mee om kunnen gaan.
Dat is te leren

Nogmaals dank en ik ga ermee aan de slag.
mvg.

Grietje
7 jaar geleden

IK had nog een gedachte over die zwarte bol en het licht als Godssymbolen.
Zou het niet zo kunnen zijn dat voorbij de Zon of het Licht die donkere bol pas te zien is? En eigenlijk ook daarnaast? Of misschien zijn ze samen één geheel en bestaat het licht niet zonder de duisternis en de duisternis niet zonder het licht.Ik heb ze nog niet tegelijk gezien.
In het licht van de zon of de geestelijke Zon of het innerlijk Licht of hoe je het ook noemen wil, verspert datzelfde immense Licht het zicht op al het andere.
Er is dan alleen het Licht. Er is verder niets dan het Licht.
Net als met die zwarte bol.Niets dan zwartheid, duisternis, donkerte.
Toch is zowel dat Licht als die Donkerte vol van energie en scheppingsdrang.
Ik zie heel vaak in mijn dromen en soort grote lichtbol. Een soort innerlijke zon.
Maar dit is de eerste keer dat ik ook een zwarte bol zag.

Om dit te verwerken en te bevatten zal ik nog wel een tijdje bezig zijn.
mvg.

7 jaar geleden
Beheerder

Het kan niet anders dan paradoxaal zijn, want zonder tegenstellingen kan niets bestaan of worden herkend.
Horror vacui, de vrees voor het lege, (het vacuüm/ mystieke term), is een uitdrukking die de meeste mensen afschrikt.
Ze durven niet eens alleen te zijn, of kunnen de stilte niet verdragen. (wegrennen voor zichzelf)
Dus zonder enige vorm of geluid, zintuiglijke ervaringen enz. raken ze in paniek.
Weinigen kunnen die leegte of innerlijke ruimte verdragen.
Zoals je ook verloren zou voelen als je in het eindeloze heelal zou zwerven.
Grote mystici waren geschokt door wat ze overkwam, sommigen hadden een heel leven nodig om die indrukken te verwerken.

De grootsheid van de ervaring is ook verschrikkelijk, want de energie is niet te verdragen.
Dat noemen we een numineuze ervaring.
Een echte mystieke ervaring doet je op je grondvesten schudden en verandert je voorgoed.
Het duistere of kwade/ onbewuste staat altijd in verband met de lichte/ bewuste kant.
Licht en duisternis zijn de eerste voorwaarden, zoals je wel bij Genesis leest en in de vele andere scheppingsmythen.
De gedachte dat de totaliteit alleen is te benaderen in een paradoxale eenheid is veel mensen onverdraaglijk.
Maar er is nu eenmaal geen licht zonder schaduw. Elke droom bewijst dat.

Sjamanen ondergaan wel inwijdingen waarbij ze in een droom of trance in mootjes worden gehakt, of verscheurd, gekookt enz.
Dat wijst op psychische desintegratie of fragmentatie. (Zerstückelung) Later worden ze dan weer samengevoegd in een nieuwe constitutie.

In mandala's (cirkels/bollen) zie je vaak dat er een duistere invloed voorkomt die transformerend werkt.
Kun je zien als een retort uit de alchemie. Psychisch proces.1 keer bewerkt. De laatste keer was 7 jaar geleden door Sheherazade.

Grietje
7 jaar geleden

Ik heb opgezocht wat numineuze ervaring betekent.

Ik denk dat je wat ik ca. 40 jaar geleden meemaakte wel zo kunt noemen.
Ik ben het nooit vergeten en kan het me herinneren als de dag van gisteren en die ervaring veranderde alles.Het zette mijn hele leven op zijn kop. Het was zowel het serieuze begin van mijn spirituele zoektocht als het begin van een leven lang lijden en ernstige ziekte. Dit heeft me wel het voorrecht en de mogelijkheid en de tijd gegeven om veel te lezen en te mediteren en te contempleren.
De herinnering aan die spectaculaire ervaring en het daardoor ontstane Godsbesef heeft me door alle moeilijkheden heen gedragen.

Ik zat op de rand van mijn bed en mijn bed begon te trillen.
Althans dat dacht ik maar die trilling bleek om me heen en door me heen te zijn.
Plotseling schoot er een allesoverheersend witgouden licht door me heen en ik voelde een enorme vreugde.
Er was alleen nog dat licht en die vreugde.
Ik was me niet bewust meer van mezelf of van wat dan ook. Alleen van die vreugde en dat licht.
Ik was dat licht en die vreugde.
Hoe lang het duurde weet ik niet maar ineens was het weg en zat ik nog steeds op de rand van mijn bed.
Ik heb geen idee hoelang het geduurd heeft.
Ik kwam hierdoor in contact met de geestelijke werkelijkheid en de Helpers die daar zijn. Die zijn er overigens voor iedereen die serieus zoekt.

Ik heb een wonderlijk leven achter de rug en de laatste 2 jaar gebeurt er van alles zoals o.a zeer duidelijke dromen vol symboliek.
Ik had dit alles , ondanks de pijn en het verdriet wat ik meegemaakt heb, niet graag gemist.
Het is goed zoals het is.
Het leven is zo wonderlijk en groots en er valt zoveel te ontdekken.
Pin je niet vast op 1 visie of op 1 overtuiging.
We zijn allen één en we zijn allemaal naar hetzelfde op zoek.
Alles is één en het Ene is in allen.
Je bent zelf het Pad en je bent ook zelf het licht op je Pad.
Je zou aan iedereen de weg willen vragen terwijl er niemand is om de richting aan te kunnen vragen.
Als de leerling er klaar voor is verschijnen de leraren vanzelf wel.
Een Boeddha of en Christus kan je leraar blijken te zijn maar ook b.v. een grassprietje of wreedste misdadiger.
Alles en iedereen is je leraar en is zelf leerling.
Mooi en wonderbaarlijk.

7 jaar geleden
Beheerder

Zeker een mooie ervaring en niemand kan je de weg wijzen, je moet hem gaan.
Niemand krijgt die ervaring voor niets. Juist een leven vol beproevingen zet je aan tot die queeste.
Daarom leer je weinig met een gemakkelijk oppervlakkig leventje.

Pascal kreeg een religieuze ervaring die ook alles wat hij had geleerd op zijn kop zette.
Zoals ook Thomas van Aquino al zijn werken tot pulp verklaarde na een religieuze ervaring.
Voor religieus moet je hier mystiek lezen, want je hoeft geen confessie aan te hangen om er een te kunnen krijgen.
Mystici ondergingen de vreselijkste beproevingen waartoe ook het geestelijke en fysieke lijden behoorde.
Denk dat het te maken heeft met evenwicht, want je grootste hoogte moet in evenwicht worden gehouden door je grootste diepten.
Vandaar dat de tocht door de virtuele hel (depressie, psychose) de noodzakelijke tegenhanger is van de hemelvaart.

Het licht dat door je heen flitste doet denken aan de Kundalini.

Trillingen ontstaan wel kort voor een geestelijke uittreding.
Zoals ook gezoem als van bijen en het ruisen van water (zeer realistisch en soms luid).
Terecht dat iemand dit vergeleek met een bijenkorf.

Verder ben ik het helemaal met je eens.
De leraar huist in jezelf, maar wie luistert ernaar?

Of de klop op de deur, die niet naar buiten, maar naar binnen opengaat.1 keer bewerkt. De laatste keer was 7 jaar geleden door Sheherazade.

Grietje
6 jaar geleden

Ik heb inmiddels het boekje De stem van de Stilte van H.P.Blavatsky bestudeerd en vraag me af of die kroon die ik zag op de donkere bol niet de kroon van Mara is. Ik citeer uit dit boekje :de verpersoonlijkte verleiding die tot uitdrukking komt in menselijke ondeugden, en de naam betekent letterlijk 'dat wat' de ziel doodt. Hij wordt voorgesteld als een koning ( van de Mara's, demonen) met een kroon waarin een edelsteen met zo'n glans schittert dat zij die ernaar kijken erdoor worden verblind. Ik zie heel vaak een schitterend mooie diamant. Maar een diamant kan ook het symbool van de Ziel zijn of het hoger zelf. Ik ga hier verder over contempleren maar ik ben wel gewaarschuwd door dit alles om me niet te laten verblinden door de prachtige schoonheid van het astrale gebied. Dat gebied is een illusie, een gevaarlijke illusie als je het als doel van je zoeken gaat beschouwen.

6 jaar geleden
Beheerder

Wel Mara overschaduwde Boeddha als slang en demon.
Maar beschermde hem ook in het geheim.
Die strijd met de negatieve krachten is noodzakelijk en psychologisch is het de schaduw.
Wie zijn schaduw niet kent, zal zeker niet verlicht raken.
Daarom is het eenzijdige streven van zweefclubjes zo naïef.
Wie denkt dat de "gidsen" hen tegen alles zullen beschermen is een dwaas.
Men moet immers ook zijn tegenhanger kennen, zijn onbewuste delen en eigenschappen.
Dus de duistere bol die alle licht absorbeert is eigenlijk de donkere kant van god.
In de gnostiek erkent men die duistere godheid. (mag je ook Zelf noemen)
Zoals er ook in jou een lichtervaring volgde op die zwarte bol.

De diamant is inderdaad een fraai zielesymbool vanwege de vele facetten.
Maar hoe toepasselijk, de diamant is ontstaan uit steenkool en dus plantenresten die door extreem hoge druk in een transparante materie veranderde. Maar we hebben licht nodig om de diamant te zien. Zo is ook de schat in de akker te verstaan (bijbel).
Wie de oogst van dit leven niet weet om te zetten in een waardevolle ervaring, komt met lege handen thuis als verloren zoon.

In de duisternis huist een diep inzicht groter dan het gewone licht. Dus wie als motten op een lamp afvliegt, zal erin omkomen.
Het kan zeker een gevaarlijke illusie zijn, vooral voor de lichtzinnigen die met de geestelijke waarden spelen of spotten.
Wie een diepere ervaring heeft meegemaakt wordt meegevoerd door een heilig ontzag waarover met zwijgt om het niet te ontwijden.
Dat is precies te betekenis van: "Werp geen paarlen voor de zwijnen". (want zij zullen zich omkeren en U verscheuren)

De kroon is wellicht de kruinchakra die als een diamant oneindig veel facetten heeft. (brekingsindex)
Vandaar de 1000 lotusbladen.