Wat is een droom?

Goede vraag, want iedereen droomt. Je zou denken dat wetenschappers daarom precies kunnen vertellen wat een droom is, maar niets is minder waar. Wat een droom is, en waar het precies toe dient is niet bekend, al zijn er wel vermoedens.

Zo is gebleken dat men vaak droomt over dingen die men overdag heeft meegemaakt. Dromen zouden helpen de gebeurtenissen te verwerken. Objectief gezien kunnen eigenlijk alleen de kenmerken van een droom beschreven worden. Wikipedia zegt het als volgt: Een droom is de verzameling van beelden, geluiden, gedachten en gevoelens die iemand ervaart, als hij of zij slaapt.

Een droom is daarom misschien het best te beschrijven als een film van je eigen gedachten.

Tijdens REM slaap is je brein een hyperactieve video-projector. Doordat specifieke hersengebieden actief zijn en andere weer niet geldt er een omgedraaide verwerking van informatie: in plaats van dat je informatie uit de buitenwereld waarneemt wordt informatie van uit de hersenen voor je ogen geprojecteerd – alsof het van buiten komt. Een droom is daarom misschien het best te beschrijven als een film van je eigen gedachten.

Een droom is dus een hallucinatie. Zoals iemand met schizofrenie overdag stemmen kan horen of imaginaire personen kan zien, is ieder mens iedere nacht pakweg anderhalf tot twee uur aan het hallucineren. Het enige verschil: 's nachts kan het, en overdag verstoort het.

Dromen hebben evolutionair nut. Anders zou je hersenactiviteit tijdens je slaap niet met afwisselende intensiteit toe- en afnemen.Er gebeurt blijkbaar iets tijdens de Remslaap dat zoogdieren nodig hebben om goed te kunnen blijven leven en functioneren. N.B. Als experiment werden ratten ooit eens steeds tijdens hun remslaap gewekt. Al deze ratten waren na twee maanden dood...

Veelgenoemde redenen om te dromen:

Dromen is een vorm van psychotherapie

In een droom kun je -in een veilige omgeving- eenvoudig een link leggen tussen verschillende gedachten en emoties. Dromen helpen je bijvoorbeeld de indrukken van de dag te verwerken om je geest leeg te maken, zodat je 's ochtends weer fris op kunt staan.

Het bewust maken van onbewuste behoeftes en verlangens

Dromen fungeren volgens deze theorie als doorgeefluik tussen boodschappen uit je onbewuste naar je bewuste geest. Dromen helpen je jouw werkelijke drijfveren te (h)erkennen.

'Oefenen' voor iets in de (nabije) toekomst.

In de droomwereld kan alles. Je kan dus zonder problemen denken, inleven of spelen met gedachten en ideeën, zonder dat dit gevolgen heeft voor het dagelijkse leven.

Opdoen van nieuwe ideeën en het bereiken van bepaalde inzichten

Droominfo gaat er vanuit dat een dromen een product zijn van ons onbewuste, en dat een droom dient om ons  - met behulp van heel bijzondere symboliek - een bepaald concept te laten voelen (in plaats van weten).