Als je droomt dat je auditie doet, duidt dit op gevoelens van onzekerheid en moeite om jezelf uit te drukken. Je zou het gevoel kunnen hebben dat je getest wordt of in een kwetsbare positie gemanoeuvreerd bent. De houding en het gedrag van het publiek is maatgevend voor hoe anderen jou zien.