Dit forum liep van 2008-2020, is nu gesloten en te bekijken als archief. Berichten plaats je in het nieuwe droomforum

Heb ik een gave?

RoRo
2 jaar geleden

Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen, maar ik probeer het gewoon. In 2015 toen ik 22 was liep ik voor mijn werk in zaandam. Ik kwam binnen bij een klant en na een formeel gesprekje moest die mevrouw wat pakken. Ze ging achter me staan en begon mij een soort van te knuffelen. Vertelde hoe bijzonder ik was, een goed hart had en een mooie aura. Ik vroeg wat er gaande was, ze antwoorde met: ‘ je hebt een derde oog, jouw chakra moet nog open gaan’. Ze vertelde dat mij intuitie altijd klopte. Mijn collega beaamde dit toen. Toen ik wegging kreeg ik een kus op mijn hand van de vrouw. Ik was totaal verbijsterd. Vervolgens een half jaar later was ik in Roosendaal en daar vertelde een oud vrouwtje exact hetzelfde. Weer wist ik niet wat ik ermee aan moest. Afgelopen week was ik in Rotterdam en daar kwam een vrouw naar mij toelopen. Die keek mij diep in de ogen aan en vertelde dat ik een oude ziel had, een grote witte aura en ze wilde mijn handen voelen. Ze vertelde dat ik helende handen heb en een doorgeefluik van God ben.

Ik vind dit heel merkwaardig dat dit een aantal keer is voorgekomen. Soms voorspel ik dingen voor vrienden, omdat ik heel zeker ben van mijn zaak. Ik wil mij graag hierin verdiepen en proberen erachter te komen wat voor gave ik precies heb. In mijn omgeving heb ik niemand die mij hierin wegwijs kan maken, ik weet dan ook niet waar ik moet beginnen.

Is er iemand die van deze info iets wijzer wordt en weet wat ik kan doen voor verdere informatie?

Hartelijk dank.

2 jaar geleden

Heel merkwaardig die 3 vrouwen, maar er zal vast wel wat zijn bij jou, wat ze aan hebben aangevoeld. Mensen hebben oer gevoelens/instincten die eigenlijk door de evaluatie weggestopt zijn. Dit door ons hectisch en moderne leven. De jager is er niet meer. Alles kun je in de supermarkt kopen. Angsten komen voort uit zelfbescherming. De jager wist heel goed zijn prooi te pakken zien te krijgen door zijn scherpe zintuigen en een landbouwer voelde perfect aan wanneer er een beer of ander roofdier op de loer lag. Adrenaline stroomde door zijn aderen en wist hij zonder na te denken wat hij moest doen. Vechten, vluchten of bevriezen. Alle hormonen hebben een doel. Ik denk dat de oermensen verbaal niet goed konden communiceren met elkaar. Non-verbale communicatie (lichaamstaal) was, volgens mij, een goede oplossing. Ook door aan te voelen (intuïtie) konden mensen tot elkaar komen. Wat nog niet weggestopt is, is moeder en kind relatie. Deze band is sterker dan wat dan ooit. De moeder kan haarfijn aanvoelen wat er met haar kind aan de hand is en wanneer er gevaar dreigt bij het kind of er wat mee aan de hand is, weet zij het goed aan te voelen. Dit is een vorm van telepathie.

Deze instincten heeft de één nog meer dan de ander. Wat je het beste kan doen is jezelf goed leren kennen. De tijd zal het leren. Eigenlijk hoort deze topic onder discussieforum. In principe is dit forum meer voor Droom Analyses.3 keer bewerkt. De laatste keer was 2 jaar geleden door Esme.

IndigoP
2 jaar geleden

Heeel herkenbaar voor mij. Ga mediteren probeer je zonnevlecht sterker te maken. Mensen zoals jij zijn "nieuwe tijdskinderen" " indigo child" "crystal child" zo ver ik weet kan niemand jou helpen met je gave. Heb er zelf last van. Ik bid naar mijn bescherm engel en mijn spirit guide dat ze mij hier in helpen. Allereerst kijk op je rechter hand tussen je hart lijn en levens lijm, zit daar een kruisje tussen? Zoals een X. Precies het midden van je hand. Dit is een teken van een gave.

Groet

Patrick

2 jaar geleden
Beheerder

Er bestaan wel alternatieve opleidingen en trainingen op dat gebied.
Een goed medium zou je kunnen helpen, maar vindt er eens een.
Er bestaat een landelijke stichting die wel "erkende" mediums probeert te verzamelen.
Gegarandeerd is dat echter ook niet altijd.

Verder is het uitproberen, want voor iedereen is die intuïtie anders, dus je moet je eigen gevoelens en indrukken of methodes weten te herkennen.
Het komt vaak voor dat een medium zijn/haar eigen inbreng niet weet te onderscheiden.
Dat merk je dan aan de overeenkomsten in "lezingen", waarbij ze projecteren.
Ieder medium heeft dan ook specifieke "apporten", zeg maar het bot dat de hond vindt.
Wees kritisch en toets alles, ook al weet je niet zeker of je indruk betreft ook juist is.
Je kunt het opperen en aan de hand van feedback ontdek je vanzelf wel of het klopt.
Vertrouwen krijgen in je intuïtie is best lastig. Intuïtie laat zich ook niet werkelijk sturen.
Nooit iets blind aannemen, want geen enkel medium is onfeilbaar.

Zoals Augustinus eens opmerkte, de "duivel" geeft eerst een aantal juiste aanwijzingen.
Als het vertrouwen van zijn slachtoffer is gewonnen, wordt hij vermetel en begint te misleiden.
De kritische instelling is dan afgenomen, men wordt te lichtgelovig.
Het zou zo zijn dat de "duivel" sommige zaken vooruit kon zien of opvangen van de "goden".
De "duivel" moet dan als middeleeuwse beeldtaal worden gelezen. Beter is het in principe neutrale begrip "demon".
Demon is een spirit of gave. De negatieve interpretatie die velen eraan hechten klopt niet.
Socrates had een "demon" die hem vele geheimen influisterde.
Het is merkwaardig dat juist de mediamiek begaafden niet werden toegelaten in de mysteriescholen.
Dit omdat ze ongeoorloofde hogere inzichten en geheimen intuïtief zouden kunnen doorgronden en prijsgeven.
De werkelijk ingewijde moest iemand zijn die zweeg over zijn occulte kennis. (Op openbaring stond vaak de doodstraf of verlies van "gaven").
Daarom staat er wel, "wie weet spreekt niet en wie spreekt weet niet".

Maar het is een feit dat mediamieke mensen inderdaad nogal gaan speculeren als het even meezit met de "lezingen".
Dat ze daarbij gemakkelijk foutieve indrukken doorgeven zal duidelijk zijn want hun oplettendheid is sowieso al erg laag.
Een introvert intuïtief is meestal geen denker. Aangezien het onbewuste altijd een vat vol tegenstrijdigheden is kan niet worden verwacht dat alles eenduidig zal zijn. De psychologie van het medium speelt dus een grote rol.
Intuïtie kan pas spontaan zijn als het verstand een beetje staat de freewheelen.
Een enkele keer is een medium wel in staat om bewust te sturen maar zulke zijn zeer zeer zeldzaam.

Bekend voorbeeld was Rudolf Steiner die zijn "gave" afwees en zich eerst probeerde meer kritisch te ontwikkelen.
Helaas kan ik er soms geen touw aan vast knopen, want het is dan zo vaag dat je er niets mee kunt en het mijns inziens meer op gezwam in de ruimte neerkomt. Verifiëren kun je het meestal niet en dat zet je de deur open naar de meest speculatieve verklaringen.
Op zweefclubjes kun je dat altijd in alle toonaarden bestuderen waar de "hoog ingewijden" zetelen op hun vergulde wolkjes.
Het paranormale en astrale is nu eenmaal geen vast omlijnd gebied. Alles is er even vluchtig en onderhevig aan invloeden van het medium zelf. Ieder medium moet dan ook leren die indrukken te lezen en schiften en zijn "taal" te ontdekken.

Doet wel wat denken aan het hout sprokkelen of zaden sorteren voor de heks. Het goede en kwade zeven of herkennen.
Of de onmogelijk lijkende taken van Hercules opnemen. Of de held die allerlei moeilijkheden moet leren overwinnen in het labyrint vol dwaalwegen.
Het is net als met dromen, een symbool heeft vele betekenissen.
Droombeelden kunnen individueel of subjectief geïnterpreteerd worden of meer universeel, of objectief.


Niet meer dan een droom per post.
Geen dromen van derden plaatsen.
Geen droom starten in het onderwerp van anderen.
Berichten zullen anders worden verwijderd, of het onderwerp wordt op slot gezet.