Dit forum liep van 2008-2020, is nu gesloten en te bekijken als archief. Berichten plaats je in het nieuwe droomforum

Vermoord en engel

Sam*
15 jaar geleden

Ik droomde een paar dagen geleden dat ik met een paar mensen die ik nogal goed (3 vrouwen, 2 mannen) ken samen naar een grot werd geleid. Toen wij binnenstonden hoorden wij muur toeschuiven en iemand van ons ging kijken en riep daarna "loop weg". Daarnaa niks meer van haar gehoord of gezien en ook niet meer naar die plek gaan kijken. Wij hoorden wel water stromen dus het leek erop dat de grot ging onderstromen. Wij renden dus naar de andere kant. Daar was een dal met heel stromend water onderaan. Aan de overkant was een doorgang. Wij moesten dus over het dal proberen te springen. 1 voor 1 sprongen wij maar dan wel recht in het dal. eerst sprongen de 2 andere vrouwen en dan ik. Iets later sprong de laatste man. Hij durfde niet maar hij werd geduwd door iets. Ik en die twee vrouwen waren opeens in een groot bos met allemaal mensen en wij kregen daar de opdracht om beschermengel te worden over iemand. Wij kregen allemaal een bekende toegewezen. Van de eerste vrouw en de laatste man die "vermoord" waren heb ik niks meer gehoord.
ik vraag mij toch af wat het betekend.

het is misschien een beetje verwarrend maar ik weet het niet helemaal meer.

concrete punten.
-naar grot geleid en opgesloten.
-Veel water gezien en gehoord
-daarna naar een plek geleid met veel bomen.
-Ons gevoel was angstig.
-ik had na mijn dood een goed gevoel en een gevoel dat ik er nog altijd was en bij mijn persoon die ik moest beschermde hoorde.

15 jaar geleden

Hoi Sam.

De kennissen in de droom staan symbool voor hulp en gedeelde meningen. Zijn de kennissen in de droom goedgezinde mensen dan staan we in het waakbestaan niet alleen in onze mening. Zijn de kennissen in de droom hulpvaardig dan kunnen we ook in het waakbestaan rekenen op hulp.

De drie is al eeuwenlang een heilig getal en staat meestal symbool voor de heilige drie-eenheid, de geest en onze creativiteit. In de droom symboliseert het onze creativiteit, onze ideeën, onze geestelijke rijkdom en onze wil.

De twee staat voor tegenstellingen, voor goed en kwaad. De twee symboliseert dus de obstakels die we op ons levenspad tegenkomen. Het zijn de keuzes die gemaakt moeten worden en de twijfel die daarbij ontstaat.

De muur kan in de droom verschijnen om ons te beschermen, ons buiten te sluiten of ons gevangen te houden. Indien de muur geen belangrijke betekenis heeft dan merken we hem in de droom niet eens op. Dat wat achter de muur verborgen ligt blijft voor ons vaak een geheim.

Het water dat we in de droom zien of gebruiken kan symbool staan voor reiniging, nieuw leven maar ook de dood. Verder kan water een geheim herbergen of slechts een manier zijn om ons in het leven voor te bewegen.

Wie in de droom door een dal loopt heeft een betrekkelijk rustige levensperiode voor zich, maar het toont ook aan dat het in het leven weer vooruit gaat.

Springen we in de droom ergens overheen dan zullen we in het waakbestaan onze hindernissen kunnen overwinnen. Vaak zullen het zaken zijn die ons zeer intensief hebben beziggehouden. Springen we in de droom mis of ergens in, dan zullen we in het waakbestaan in een gevaarlijke situatie terechtkomen.

Het bos is het symbool van het geheimzinnige, het domein van het onbewuste. Soms komen we van het één in het andere avontuur terecht als we in de droom door een bos lopen.

Het zien van een mensenmassa zou volgens Egyptische droomuitleggers, rijkdom en welstand betekenen. Toch zijn er veel mensen die over mensenmassa's dromen zonder dat hun rijkdom of welstand te wachten staat. Het is vooral belangrijk te onthouden waar de mensenmassa zich bevindt, of we ons er al dan niet tussen begeven en hoe we ons daarin voelen.

Wie zichzelf als een (bescherm) engel ziet, zou moeten nagaan of hij zich in het waakbestaan wel degelijk als een engel gedraagt. Soms vinden we onszelf alleen maar beter dan anderen.

Zo maar een paar woorden uit je droom, kijk maar of je er wat aan hebt.

Groeten

H@ns.

15 jaar geleden

Hoi Sam,

In je droom maak je contact met je onderbewuste, je gaat die grot in, een kant van jou die je niet kent, maar die wel belangrijke informatie voor je herbergt. Je vormt met vrienden een groepje van vijf - mannen en vrouwen - jouw mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. Vijf symboliseert wel het bewustzijn, dus je bewuste kant maakt in de droom contact met de onbewuste kant. Dat vind je eng. Je kunt niet meer terug, je moet die grot wel verkennen. Er is vooral veel water, je komt er vooral heel veel gevoelens tegen. Je angst betreft dus je gevoel, waar je je in het dagelijks leven nauwelijks bewust van bent.

Maar, zegt de droom, als je erin springt, komt het goed. Je probeert weliswaar uit angst om dood te gaan eerst óver dat water te springen (dus via de lucht, je ratio), maar je belandt natuurlijk met je hele bewustzijn gewoon in het dal. Eén man, je ratio, durft niet, maar krijgt een zetje. De dood is hier duidelijk een metamorfose. Jullie blijven met z'n drieën over, je hebt nu een man en een vrouw aan je zijde. Dat is precies genoeg, je gevoel en je verstand begeleiden je op de verdere tocht. Je komt door je dood in het bos, de plek waar je alle dingen naartoe hebt gestuurd die er niet mochten zijn. Hier vind je je ware zelf terug, je ziel. Je moet dus door dat dal heen, om weer uit die grot te komen, om het onderbewuste met je bewustzijn te verbinden. Als je dat doet, word je een ander mens: iemand die een beschermengel bij zich heeft, iemand die door een innerlijk kompas wordt geleid. Door eens te onderzoeken wat je allemaal aan emoties in je onderbewuste hebt zitten, word je dus eigenlijk opnieuw geboren.

Je droom zegt dus dat er nu nog emoties zijn die je vanuit je onderbewuste beïnvloeden. Als je die gevoelens onderzoekt en erkent, als je erin springt, kan je er afscheid van nemen. Dan gaat je oude ik dood en word je je eigen beschermengel, krijg je een innerlijk kompas terug.