Dit forum liep van 2008-2020, is nu gesloten en te bekijken als archief. Berichten plaats je in het nieuwe droomforum

Uilen eieren schutting gevaar

Rosa87
6 jaar geleden

Ik ben in de tuin van mijn moeder, het huis waar ik ben opgegroeid en nog vaak ben. Op de schutting staat een nest met uileneieren. Een (boze, gevaarlijke enge) man komt tevoorschijn aan aan de achterkant van de schutting waar het nest ligt. Met agressie pakt hij de eieren een voor een uit het nest en gooit ze kapot in de tuin (ik zie geen direct beeld van de eieren die vallen maar zie vooral hoe de man zich op de eieren stort). De moeder uil vliegt op een meter afstand, krijst en flappert maar is machteloos. Ik wil zo snel mogelijk naar het nest om het te stoppen en de eieren en moeder-uil te helpen maar ik ga in slowmotion en zie hoe de man zijn gang kan gaan en de uil tekeer gaat. De rest kan ik me niet meer herinneren. Weet niet of ik nog eieren heb kunnen redden.

Veel symboliek aanwezig: uil, schutting, nest, gevaar(lijke man), slowmotion beweging. Wie heeft een idee?

Rosa87
6 jaar geleden

Ter aanvulling: mijn moeder droomde dezelfde nacht ook van uilen. Een jonge uil met een beetje een mensengezicht bij een kerktoren (dacht ik). Er kwam 2e uil aanvliegen en bij zitten die ook een mensachtig gezicht had.

Coen12345
6 jaar geleden

Gebroken eieren duiden erop dat je wellicht veel tegenslagen en pech zult meemaken. De man kan staan voor iemand die je deze tegenslagen brengt (vaak is de man in je droom jouw agressieve mannelijke kant van je gedachtes)

Het zien van een vogelnest kan staan voor verlangens om onafhankelijk te zijn van iemand, Daarin tegen staat de uil voor wijsheid maar ook voor je duistere kant. Als je droomt over je ouderlijk huis, of de plaats waar je bent opgegroeid of een huis waar je eerder in hebt geleefd, dan duidt dit op je eigen verlangens om zelf een familie te starten of op je overtuigingen die je thuis hebt opgebouwd. Het kan ook aspecten van jezelf weerspiegelen die opvallend aanwezig waren of zich aan het ontwikkelen waren tijdens de periode dat je in dat huis leefde.
De droom kan eveneens je verouderde denkwijzes symboliseren.
Een krijsende uil staat voor teleurstellingen en de dood en hopeloosheid en niet meer weten wat je moet doen.
Zit je toevallig in een zenuwslopende en teleurstellende fase in je leven? Je weet misschien niet meer goed hoe je erop moet reageren.

Ik hoop dat je hier wat uit snapt. ,

Met vriendelijke groeten Coen (beginnende droomuitlegger)

Coen12345
6 jaar geleden

Wanneer je een uil hoort krijsen, duidt dit vaak op tegenslag. Het wordt gezegd dat dit roepen verwijst naar de dood die naderbij komt, in jouw geval betekend dit misschien de dood van het mensen gezicht wat je moeder in de uil zag? Herkende ze het gezicht? Het kan staan voor de dood van die gene (ik wil je niet bang maken hoor) De uil kan ook de symbolische dood betekenen van dat persoon of van jezelf (en de dood is ook wel een nieuw begin)

Groetjes Coen

6 jaar geleden
Beheerder

De uil is een nachtdier en houdt dus verband met het onbewuste.
Verder is de uil een symbool van de wijsheid (Athene)
De man gooit dus zijn eigen vooruitgang stuk.
Nu menen mannen vaak "verstandig te zijn". maar zijn niet zelden dom bezig en erg onbeheerst.
Zo ook deze man die duidelijk iets heeft tegen nestelen en broedzorg dus verantwoording dragen voor gezin en kinderen.
Deze Uil is natuurlijk een soort kloek of moedersymbool.
Jij wilt het nest redden wat weer op een relatie kan slaan.

De schutting is een muur van afweer tussen bewust en onbewust.
Dus ook tussen realiteit en de andere wereld (zoals ook de heg, (hedge) waarvan het woord Heks is afgeleid)
De Uil was een soort boodschapper van Athene en ook wel andere goden en godinnen.

Eieren staan voor vruchtbaarheid en nieuwe iedeeën.
Natuurlijk ook symbolisch voor de baarmoeder.

Een nest is een rustplaats of passieve houding.
Deze man heeft dus een hekel aan die houding.
Zelf zou hij niet op zijn gat kunnen blijven zitten en vernietigt daarom alles wat daar tegenover staat.
Hij is een splijtzwam en twistzoeker.

6 jaar geleden

Bij je moeder thuis is een plek waar het oude vertrouwde is. De schutting is de grens van het onbewuste. Ook de uil staat voor het nog onbekende. Een vruchtbaar nestje ligt op de schutting. Het nest staat in dit geval symbool voor het oude nest; Het vertrouwen, vorming en herinneringen. Maar er is een verstoring. Een situatie waarbij het vertrouwen wordt verstoort. Zijn je ouders bij elkaar?

Rosa87
6 jaar geleden

Dankuwel!
Genoeg stof om over na te denken. Zowel de schutting als de uil die dus voor een gebied tussen het bewuste en onbewuste staan zijn een onderzoek naar de betekenis van deze droom waard. Alles lijkt verschillende kanten op te werken, en/of is tweeledig, lijkt. Dubbele betekenissen? Gelaagde symboliek?
De eieren, die in gevaar zijn liggen op deze grens. De man staat erachter, en ikzelf in de tuin van mijn moeder ervoor.
Ben me ook aan het verdiepen in de psychoanalyse van Carl Jung om het beter te kunnen plaatsen. Mogelijk bent u op de hoogte van zijn werk?
Het is een pittige klus in ieder geval.

-Man (animus? Schaduw? Ik zelf?Buitenwereld? Vaderfiguur? Duivel?)
-Uil (markering bewust/onbewust? Moeder? Wijsheid?)
- eieren/nest (dood of wedergeboorte? Oermaterie. Moederschoot? Goddelijk kind? Ware zelf?)
-schutting (persona? Waarachter het individue zich verbergt? Masker?)
-tuin moeder (oertoestand? Veiligheid? Nostalgie? Oude gewoonten?)

6 jaar geleden
Beheerder

Haha, of ik, of laten we beter zeggen; "wij", (Esme immers ook) bekend zijn met Jung?
We denken zelfs Jungiaans, we zijn erin gemarineerd, gepokt en gemazeld.

Je gaf ergens het mensachtige gezicht aan van de twee "kerkuilen"
Nu werden in de kunst de vogels en vooral de uilen vaker met een menselijk gezicht aangeduid.
Dat was om het geestelijke aspekt uit te beelden.
Zo komen er b.v. ook cupido'tjes of putti voor met een slechts een gezicht en twee vleugeltjes in plaats van zeg maar oren.
In Egypte kende men dan nog de Ka en de Ba.
In de alchemie het vijandige paar de een gevleugeld en de ander ongevleugeld (aards/geestelijk als ook slangen/draken enz als Ourobouros/ cyclus enz)

Vooral de uil spreekt tot de verbeelding omdat hij geruisloos door de nacht kan vliegen en de grote ogen indrukwekkend zijn. De uil die als Lilith al een grote rol speelde wordt nog altijd bij de inauguratie als symbool gebruikt op b.v. de universiteit. Of als schatbewaker van de wijsheid.
Het is overigens heel symbolisch dat Lilith als deels Uil werd uitgebeeld want haar demonisering was ten onrechte.
Ze was inderdaad slimmer dan Adam en weigerde zich dan ook te onderwerpen. Lilith ging over in Athene maar behield haar voorliefde voor de Uil.
Het is dus ook een anima attribuut en poortwachter. (occulte visionaire kennis)
Daarmee kun je nog wat verder speculeren want Uileneieren zouden dan vruchten kunnen zijn van meer ingewijde kennis.
Omdat je met Jung bezig bent (gelukkig alweer een fan) lijkt het mij dat er animus krachten werkzaam zijn die je inzichten willen vernietigen of je groei beperken.

Vraag mij af in hoeverre traditionele opvattingen, die vaak haaks op de Jungiaanse staan, hier strijdig zijn?
De traditionele of collectieve opvattingen en overtuigingen kennen helaas hun grondslagen niet voldoende en menen dan ook de "ketterse" te moeten bestrijden. Terwijl hun tempels met dezelfde stenen zijn gebouwd die uit de afbraak voortkwamen van het polytheisme of paganisme en animalisme.
Het enorme verschil met Jung is dat hij terecht de dualiteit als noodzaak zag tot de paradoxale eenheid die inderdaad vol dubbele bodems en tegenstellingen is. Geen enkel symbool is eenduidig te verklaren, want dan zou het zichzelf opheffen.2 keer bewerkt. De laatste keer was 6 jaar geleden door Sheherazade.

6 jaar geleden

Ja het is idd een andere manier van denken. Kun je het collectief onbewuste ook vergelijken met de lichamelijke en geestelijke constitutie, de hypothese uit Azië?1 keer bewerkt. De laatste keer was 6 jaar geleden door Esme.

6 jaar geleden
Beheerder

Ik weet niet precies waar je op doelt Esme?

Maar laat ik een poging wagen.
In de Aziatische vorm kent men het Al, of het Tao, dat is op te vatten als het geheel, dus ook het collectieve onbewuste.
Lichaam en geest zijn een geïntegreerde eenheid. Jung ging zelfs zover te poneren dat archetypen met bepaalde organen of functies verbonden waren.

Omgekeerd zou je dus door bepaalde fysieke rituelen en handelingen de geestelijke conditie kunnen beïnvloeden.
Wat men bijvoorbeeld met Yoga doet.
Zo is het een bekende filosofie dat als het in het leven niet spoort, je in moet keren tot je weer aansluit bij het Al en dan verandert het geheel. Niet altijd ten goede overigens.

Daar zijn heel wat grappige, dramatische parabels over te vinden.
Bijvoorbeeld een zoon van een boer breekt een been. De omgeving toont medeleven met zijn onfortuinlijke lot.
Maar neen, de boer beklaagt zich, "omdat hij zijn been gebroken heeft. kan hij geen soldaat zijn en dan ontbreekt ons de verdediging". Er volgt een hele reeks van dergelijke ongerijmdheden die steeds weer aantonen hoe het Al of Tao anders gericht is als het ego.

De harmonie met het Al of Tao is wat Confucius nastreefde, in voor en tegenspoed, want we kennen de geheime bedoeling niet en als we ons daartegen verzetten ontstaat er ander onheil.
Kun je ook vertalen als; Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Of; Mijn gedachten zijn niet uw gedachten.
In het collectieve onbewuste broeden de toekomstplannen. De collectieve houding heeft hier invloed op, zoals er b.v. een oorlog kan ontstaan als de optelsom van individuele wrevel, oppositie of energie een bepaalde drempel overschrijdt. Terwijl dan niemand daarvoor verantwoordelijk meent te zijn.

Of neem de I Tjing. Door het raadplegen van het orakel meende men dat een bepaalde uitslag moest corresponderen met een eerdere vergelijkbare gebeurtenis, waarmee men dus in de toekomst meende te kunnen zien of het Al te raadplegen middels synchroniciteit.1 keer bewerkt. De laatste keer was 6 jaar geleden door Sheherazade.

6 jaar geleden

Sheherazade, Bedankt voor je reactie. Erg interessant. Ik heb iets gevraagd waar ik eigenlijk niet goed over nagedacht heb. In de ayurveda wordt gesproken over de constitutie. Maar wat ik vroeg over vergelijken van het collectief onbewuste kan helemaal niet. Want de constitutionele eigenschappen zijn altijd individueel omdat ze een unieke combinatie van erfelijkheid en van levensontwikkeling vormen.
Als het gaat om de geestelijke constitutie kan het gaan om angsten, fantasieën en wensen die je van je voorouders hebt geërfd. Een soort karma, maar dan genetisch bepaald.

6 jaar geleden
Beheerder

Esme

Het is hier of topic, maar het is aangetoond (hoewel controversieel tegengesproken) dat b.v. trauma's overgeërfd kunnen worden.
Neem oorlogstrauma's die een diepe impact hebben en soms generatieslang hun sporen nalaten.
Andere voorbeelden zijn misbruik die als "erfzonde" wordt overgedragen.
Zoals Jung eens opmerkte wat de ouders niet hebben verwerkt geven ze door aan hun kinderen.

Zoals vooral neurotische ouders hun conflicten aan kinderen opdringen.

Eens zat hij in een trein en sprak met een Rabbi.
Hij raakte diep onder de indruk van de man en meende zijn leven te moeten herzien.
Tot hij informeerde of de rabbi kinderen had?
"Jawel", antwoordde de man, "maar dat is niet veel zaaks", zijn zoon had namelijk criminele neigingen en zijn dochter zat in de prostitutie.
Jung was op slag genezen van zijn voornemen.

De psychotische en neurotische depressieve periodes die Jung zelf ondervond, lagen al besloten in de geloofscrisis van zijn vader die predikant was.

Kierkegaard is een ander sprekend voorbeeld, of Nietzsche.1 keer bewerkt. De laatste keer was 6 jaar geleden door Sheherazade.