Jouw persoonlijkheidstype is:

istp - De probleemoplosser

Dit type staat echt met beide benen op de grond en is behoorlijk rationeel. Ze observeren graag en voor hen is vaak geen zee te hoog. De ISTP reageert pragmatisch, enthousiast en spontaan.

istp

De probleemoplosser is allereerst heel rationeel en logisch maar kan je ook verrassen door vanuit het niets heel spontaan en enthousiast uit de hoek te komen. Deze spontaniteit komt niet heel vaak tot uiting, vaak blijft het op de achtergrond, waar het wordt opgebouwd en wordt gewacht op het juiste moment om alles in één keer tot uiting te brengen. Ze zijn dus heel goed in het controleren van hun energie om het te bewaren voor dat ene perfecte moment. Verder is dit persoonlijkheidstype een oplettend vakman met een goed begrip van de mechanica en een interesse in het oplossen van problemen. Problemen die zich voordoen proberen ze op een flexibele, logische en praktische manier op te lossen. Dit doen ze heel zelfstandig, zo interacteren ze met de wereld op een zelfgestuurde, spontane manier. Doordat ze zo spontaan reageren kunnen ze goed dealen met snel veranderende milieus en noodsituaties. Ze vinden het heerlijk actie te ondernemen en vinden de fysieke en zintuiglijke ervaring die dit met zich mee brengt heerlijk.

Sterke punten

De ISTP zal altijd het beste geven wat zij in huis heeft. Crisissituaties of fysieke inspanningen zijn geen probleem: dit MBTI-type houdt haar hoofd koel. Hoewel zij graag projectmatig werkt en analytisch te werk gaat, kan de ISTP goed omgaan met veranderende situaties. Zij is in staat om snel de oorzaak van een probleem vast te stellen en onder druk een praktische oplossing te bedenken. Zelfs als dat betekent dat zij fysieke risico’s moet nemen. De ISTP werkt sowieso liever met haar handen dan enkel met zijn hoofd. Elke dag dezelfde routine is een schrikbeeld voor hem. De ISTP komt vooral tot haar recht in een veranderlijk hier en nu. De langetermijneffecten van haar beslissingen overzien vindt zij lastig. De ISTP komt professioneel tot bloei in informele, ietwat onpersoonlijke organisaties.

Aandachtspunten

Dit type kent ook aandachtspunten. Allereerst zijn ze heel gevoelig voor conflicten, zoals hierboven ook al is aangegeven. Wanneer iemand kritiek levert op hun gewoontes, levensstijl of ideeën worden ze heel geïrriteerd en kortaf. Verder kan het moeilijk zijn dit type te leren kennen doordat ze heel veel ideeën en gedachtes voor zich houden, vooral wanneer het gaat om gevoelige zaken. Ook kan de probleemoplosser het moeilijk vinden gefocused te blijven op iets waar ze al een tijdje mee bezig zijn, doordat gedachtes afdwalen naar andere interessante zaken. Als volgt zijn ISTPs heel praktisch en logisch ingesteld waardoor ze soms gevoelens van anderen kwetsen doordat het belang van emoties over het hoofd wordt gezien. Tot slot houden deze personen wel van een risico nemen. Dit kan zowel positief, maar ook negatief uitpakken. Zo kan het escaleren in een conflict met collega’s.

Beroemde ISTP'ers

Vladimir Putin President
Tom Cruise Acteur
Snoop Dogg Rapper
Ashton Kutcher Acteur

7 Typische ISTP eigenschappen

  • Verzameld voortdurend feiten over de omgeving en slaat ze op voor later
  • Een risiconemer die houdt van afwisseling en nieuwe ervaringen
  • Bijzonder praktisch, realistisch en resultaatgericht
  • Uitstekende troubleshooter die makkelijk een oplossing vinden voor praktische problemen
  • Doorgaans laid-back en makkelijk in de omgang
  • Onafhankelijk en vastberaden
  • Meer gefocust op leven in het heden dan in de toekomst
Ontdek de andere profielen