Jouw persoonlijkheidstype is:

intj - De architect

INTJ's zijn zelfverzekerde, strategische lange-termijn denkers. Ze waarderen kennis en vaardigheden, en houden van nieuwe ideeën en mogelijkheden. INTJ's zijn steeds bezig de wereld om hen heen te verbeteren.

intj

Dit introverte persoonlijkheidstype komt gereserveerd en serieus over. Dit kan veroorzaakt worden door het feit dat dit type een echte denker is. Met datgene wat er om een INTJ heen gebeurt en de redenen waarom dingen gebeuren, kan dit type in stilte veel bezig zijn. Ook het zelfvertrouwen over de kennis waarover hij beschikt en de onderzoekende houding waarmee hij in gesprekken meedeelt, maakt dit type ‘De Architect’ van de verschillende persoonlijkheidstypes. Discussiëren over interessante ideeën en logisch redeneren doet dit type graag. Omdat een INTJ-type alles goed overdenkt, is dit type ook perfectionistisch te noemen. Te koppelen aan dit perfectionisme is de drang om constant haar eigen competenties te willen verbeteren en een hoge standaard te eisen van zichzelf en haar omgeving.

Sterke punten

Zoals hierboven als genoemd, is de architect niet onzeker over zijn kennis en zichzelf. Dit type maakt zich dan ook niet druk over verwachtingen uit haar sociale omgeving. Een INTJ zegt wat zij vindt en denkt, eerlijk en direct zijn, zijn dan ook belangrijke kenmerken. Daarbij is zij ook niet bang om haar stem te laten horen en door dit te doen vergroot dit type haar eigen zelfvertrouwen. Wanneer uit een analyse van ideeën is gebleken dat één idee de beste is, zal het INTJ-type achter dit idee staan en zich niet snel van de wijs laten brengen om met een ander idee verder te gaan. Vasthoudendheid is ook een sterk punt van dit persoonlijkheidstype.

Aandachtspunten

Een zelfverzekerde houding brengt het gevaar met zich mee dat dit door anderen wordt opgevat als een arrogante houding. Dit is ook bij dit type het geval. Een INTJ kan koud en afstandelijk over komen. Ook de perfectionistische eigenschap kan storend zijn voor de directe omgeving.
De drang tot analyseren en het overdenken van gebeurtenissen kan ook evenals als storend ervaren worden. Dit type heeft mede door haar analystische houding niet veel aandacht voor emoties van anderen en kan hierdoor als gevoelloos worden omschreven. Een INTJ-type zal dus niet door iedereen aardig gevonden worden.

Beroemde INTJ'ers

Elon Musk Ingenieur
Jodie Foster Actrice
Jay-Z Rapper
Colin Firth Acteur

7 Typische INTJ eigenschappen

  • In staat om extreem complexe, theoretische zaken te doorgronden
  • Ultieme strategen met een logische, rationele en toekomstgerichte visie
  • Sterke ontwikkeld inzicht en intuïtie; ziet makkelijk het grotere plaatje
  • Extreem logisch. Waardeert kennis en efficiëntie
  • Legt de lat hoog, vooral voor zichzelf
  • Gereserveerd en enigszins afstandelijk, maar waardeert hechte vriendschap
  • Raakt snel verveeld bij routinetaken, kletspraat en oppervlakkig denken
Ontdek de andere profielen