Droomwoordenboek

G

Gaas t/m Gedragen worden

Gaas
Als je droomt dat je gehuld bent in gaas, duidt dit op onzekerheid over vermogen.
Gala
Als je droomt dat je een gala bijwoont, staat dit symbool voor je levenslust. Je bent waar je wezen wilt en omarmt al het moois dat het leven te geven heeft.
Galblaas
Wanneer je droomt over je galblaas, suggereert dit dat je jezelf moet ontdoen van negatieve energie. Om verder te groeien zou je alle bitterheid of schuldgevoelens los moeten laten. 
Galg
Een galg in je droom wijst erop dat je je bedreigd voelt in je wakkere bestaan. Wanneer er iemand sterft aan de galg, dan vertegenwoordigt deze droom een overgangsperiode in je leven.
Gang
Als je droomt over een gang, symboliseert dit het begin van een nieuw pad in je leven of een reis naar het onbekende. Het kan ook duiden op zelfonderzoek. Een gang vertegenwoordigt spirituele, emotionele en fysieke passages. Het duidt op een overgangsfase in je leven.
Ganzen
Ganzen vertegenwoordigen huiselijkheid en kameraadschap voor het leven. Het kan ook duiden op je neiging om (de mening van) de grote groep te volgen. Een alternatieve uitleg is dat je met beide benen op de grond staat.
Garage
Als je droomt dat je in een garage bent, duidt dit op een periode van inactiviteit in je leven. Je zou het gevoel kunnen hebben dat je begeleiding mist en/of geen idee hebt hoe je je doel kunt bereiken. 
Garderobe
Een garderobe duidt op een overgangsperiode. Een alternatieve droomuitleg is dat een garderobe kwesties met betrekking tot je zelfbeeld benadrukt, of hoe je je profileert aan de buitenwereld.
Garen
Een droom over garen vertegenwoordigt de (persoonlijke) verbindingen die je hebt. het draad staat tevens symbool voor creativiteit. Het kan echter ook betekenen dat je in een sleur zit en dat je dagelijks leven telkens hetzelfde oude patroon volgt. Als het garen verward of geknot is, duidt dit op emotionele nood of verwarring die je ervaart met betrekking to een bepaalde situatie.
Garnaal
Als je droomt over garnalen, suggereert dit dat je je overweldigd of onbeduidend voelt. Je zou je misschien het liefst even van de wereld afschermen en een tijdje alleen willen zijn.
Gas
Wanneer je gas ruikt of ziet in je droom, wijst dit erop dat je gerevitaliseerd moet worden. Misschien is er in je leven sprake van een bepaalde situatie waar je moeite mee hebt om grip op te krijgen.
Gaskamer
Als je droomt dat jij of iemand anders in een gaskamer zit, wil deze droom je erop attenderen dat je iets in je leven kwijt moet zien te raken dat je veel onbehagen, stress of negativiteit oplevert. Het zou zelfs schadelijk voor je welbevinden kunnen zijn.
Gasmasker
Als je droomt over een gasmasker, duidt dit er wellicht op dat de informatie die je van anderen ontvangt gefilterd is. Je krijgt niet alle informatie. Anderen zouden het idee kunnen hebben dat je zwak of kwetsbaar bent.
Gat
Als je een gat ziet in je droom, suggereert dit dat je twee verschillende partijen bijeen dient te brengen. Deze droom zou er ook op kunnen wijzen dat er nog iets mist aan een bepaald idee of argument. 
Gazelle
Wanneer je droom over een gazelle symboliseert dit elegantie, snelheid en de ziel. Deze droom suggereert bovendien dar je het leven niet al te serieus moet nemen. Relax!
Gazon
Als je droomt over een goed onderhouden gazon te lopen voorspelt dit vreugdevolle ontwikkelingen en geluk. Als het gras is verdord en het gazon moerassig is kun je onenigheid en ruzie verwachten. Als je slangen voor je in het gras ziet, ligt verraad van derden op de loer, waar bang voor zal zijn.
Gebakje
Als je droomt over een gebakje, verwijst dit naar mateloosheid, sensuele pleziertjes en bevrediging. Je geniet van het leven en neemt wat je toekomt.
Geboorte
Als je droomt dat je bevalt, of een bevalling van dichtbij meemaakt, suggereert dit de geboorte van een nieuw idee. Het vertegenwoordigt tevens nieuw horizonten of een aanstaand evenement. Een meer letterlijke interpretatie van deze droom is dat het verlangen naar (of angsten rondom) de geboorte in je dromen gesymboliseerd wordt.
Gebouw
Het gebouw staat voor zowel het lichaam als het zelf. Hoe hoog je je bevindt in het gebouw, is een teken voor toenemend bewustzijn en intellect. Als je in de lagere gedeeltes van het gebouw bent, is dit een verwijzing naar een meer primitieve houding en sexualiteit.
Gedragen worden
Als je droomt dat je gedragen wordt, suggereert dit dat je je een last voelt voor iemand. Je zou wat meer onafhankelijk moeten zijn en meer verantwoordelijkheid aandurven.