Je bent niet aangemeld Aanmelden

Droom over Jezus??

JRB
4 jaar geleden

Raveena.

De eerste droom over jezus is wel vreemd voor jou gevoel misschien.
Jij ziet allemaal mensen die worden opgehaald door jezus en zijn boodschappers en denk waarom mag ik niet mee.
En bent daarin in misschien wel teleurgesteld.
Maar hij laat jou hier niet achter misschien hebben deze mensen hun taak op aarde al wel afgemaakt.
En ben jij iemand die er mee bezig is.
Zolang je bezig bent met je opdracht hier op aarde dan kan hij jou niet mee nemen.


De tweede droom die ik lees kijk eens goed om je heen wat er allemaal gebeurt.
Ruzie Oorlog Hongersnood niet alleen in het buitenland ook in Nederland.
Oorlog ook vaak over het geloof denk niet dat jezus dit zo wou hebben.
Jezus heeft mensen vrijgelaten in hun keuzes.
En jou droom laat zien wel op een andere manier maar dat de wereld er niet goed voor staat.

(Dit is mijn visie) Groeten Mij

Keyieva
4 jaar geleden

Hey Anja: Toevallig wil ik ook naar Israel en heb ik ook nog geen centjes. En toevallig keek ik vandaag op sites voor reismaatjes (niet dat ik nu geld heb om te reizen maar vond het leuk om te kijken). Gods wegen zijn bijzonder en toeval bestaat niet. Wie weet worden wij wel reismaatjes ^_^ en wie weet komen je twee wensen wel uit. Maar we kunnen niets anders doen dan alles aan god overlaten en die geeft wat het beste is.

Liefs Keyieva.

che
3 jaar geleden

ik had een droom denk ik over jezus. Ik weet het niet meer zeker het ging over een pad waar ik op moest lopen open in grasveld. En hij zei als je niet verder kan ofzo neem een andere pad. En mijn vriendje en ik moesten terug lopen en het pad opnieuw bewandelen.
is dit een directe boodschap??

Geert
2 jaar geleden

Droom van mij over Jezus.
Mijn naam is Geert en ik ken Jezus al heel lang. Vorig jaar kwam hij in mijn slaapkamer en was omgeven door licht, zacht licht met scherpe stralen alle kanten op. Hij nam me in zijn armen en ging met me aan de wandel. Zware voetstappen en ik schommelde in zijn armen. Ik keek om me heen en wilde niet met hem mee en verzette me. Ik zag dat hij overwinnaar van de dood en joods was. Het licht was sterk als 2 bouwlampen die recht op me schenen maar dit licht bewoog. Ik kon er gewoon het in licht kijken en het sterke zachte licht deed niet zeer aan de ogen als van een gewone bouwlamp. Hij liet me de hel zien.
GELOOF MENSEN het is EINDTIJD en hij komt binnenkort terug op aarde. zie
Geert1 keer bewerkt. De laatste keer was 2 jaar geleden door Sheherazade.

shelle
2 jaar geleden

Het zegt heel veel, deze droom laat je zien dat jezus je nodig heeft hij wil je laten zien dat hij leeft.

elisabeth
2 jaar geleden

De Here Jezus Christus is als de Zon,jij zag de Geestelijke Levende Jezus Christus met zijn Engelen
de Here haalde de gestorven levende Zielen op, jij hoorde daar nog niet bij Omdat het jou Tijd nog niet is,toen de Here weer weg was werd het donker ,de aarde is de duistere leerschool voor je Ziel.daar moet je doorheen komen,ik bemerk dat jij tenminste de ware Verlosser aanbid,en geen afgod die nooit een Verlosser zal zijn, alleen de Naam Jezus Christus heeft Krachten voor de duisternis,de duivel vlied weg bij deze Hoge Naam,wij zijn de mensen van de Eindtijd,je kreeg een blik dat de aarde zal vergaan in zwavel en vuur, het Sodom en Gomorra is van deze wereld, blijf er ver vandaan.wij leven in een Vuile wereld.ik kan goed begrijpen dat jij Huilde.Jezus onze Verlosser Huilt ook over deze wereld vol oorlogen en ellende.dat ontstaat door de duisternis en afgoderij.

elisabeth
2 jaar geleden

De Here Jezus Christus toonde zich aan jou,jij bent zijn dierbare kind,je zal iets doen in het leven wat jou naar de diepe duistere afgrond zal voeren,daarom toonde Jezus jou de Hel, stop waarmee je bezig bent
dit zijn waarschuwingen wat je eind doel zal kunnen worden,de eeuwige duisternis van de Hel het gebied van de duivel.je had angst toen je de geestelijke levende Jezus zag en wilde weg.Ga het goede doen,nu kan het nog.

2 jaar geleden
Beheerder

Het is niet de bedoeling hier een evangelisatieprojekt van te maken.
Keren we dus terug naar de droomuitleg?

3. DE OUDE WIJZE: een symbool van een oerbron van groei en vitaliteit, die kan genezen of vernietigen, aantrekken of afstoten.
In dromen kan dit archetype verschijnen in de gedaante van een magiër, arts, professor, priester, leraar, vader of een andere gezaghebbende figuur en door zijn aanwezigheid of leer het besef doen ontwaken dat hogere bewustzijnsniveaus binnen de greep van de dromer liggen.

4. CHRISTUS: hoewel men Christus doorgaans als een historische figuur ziet, is hij in dromen heel iets anders. Hij vertegenwoordigt een belangrijk proces in het onbewuste van de mens.
In het westen noemen we dit proces of archetype Christus, maar het is universeel en heeft in de verschillende culturen uiteenlopende namen. Soms neemt het in dromen de gedaante van een vis of een grote man aan.
In het algemeen drukt dit beeld het potentieel van de dromer uit -wat deze in het leven kan worden. Ook beeldt het zoiets uit als een gevoel van de krachten van symbiose; van gezamenlijke activiteit in het menselijk leven en in het heelal.

*cit. [mystery-mj.jouwweb.be]


Niet meer dan een droom per post. Geen dromen van derden plaatsen.
Geen topic starten in het onderwerp van anderen.
Berichten zullen anders worden verwijderd, verplaatst of aangepast, of het topic wordt op slot gezet.
1 keer bewerkt. De laatste keer was 2 jaar geleden door Sheherazade.

Melissa van Loon
Vorig jaar

Ik had niet echt een droom over hem maarjuist voordat ik wakker werd zag ik hem in de blauwe hemel hij keek naar mij en glimlachte en toen ik wakker begon te worden vervaagde hij met water het was heel mooi maar ik wil weten wat het betekent

Vorig jaar
Beheerder

Christus is het archetype van de geest.
De Boeddhist droomt van Boeddha, de Christen van Christus.
De atheïsten en spiritisten van een wijze.
Over het algemeen komen zulke verschijningen pas later in het leven voor.
Soms in perioden van moeilijkheden als "vertroosting".
Het gaat om projecties, kunnen ook zielsprojecties zijn.
De goede herder is een archetype en de herder met het verloren schaap over de schouder is in de Griekse mythologie al te vinden.
Bestaan nog afbeeldingen van. Christus als Hercules/ Atlas is nauwer verwant dan de meesten denken.
Deze beelden zijn later overgenomen in de Christelijke religie.
Zoals het beeld van Jupiter in het Vaticaan Petrus werd, inclusief de sleutels.
Helaas zien de meesten de overeenkomsten niet en vragen nooit verder.

Lees Joseph Campbell. De held met de 1000 gezichten.


Niet meer dan een droom per post. Geen dromen van derden plaatsen.
Geen topic starten in het onderwerp van anderen.
Berichten zullen anders worden verwijderd, verplaatst of aangepast, of het topic wordt op slot gezet.

pietje
11 maanden geleden

waar in de bijbel staat dat 25 een feest dag is of moet zijn. vertel mij dat
en waar kwam horus om te genezen...dat waren allemaal afgoden en idols die niet bestonden.slechts man made verbeeldingen
zo kan ik nog eindeloos doorgaan

stop met smoesjes en duik beter in de bijbel...bestudeer dat maar eens. dan praat je wel heel anders/


groetjes van piet uit den fliet

11 maanden geleden
Beheerder

Wel Pietje, ik weet heel wat meer van de bijbel dan oppervlakkig geneuzel en vrome vooroordelen.
De bijbelse god stoelt op heidense teksten. Het is een conglomeraat van oude teksten, mythen en goden.
De zonnegod, Horus en Isis stonden model voor het christelijke concept van God, Jezus en Maria en verder hadden Babylon/Mesopotamië en Syrië grote invloed op het beeld dat later ontstond . Genesis is mythisch bijna een op een overgenomen. (*zoals te lezen in de Enuma Elisj.)

Karen Armstrong poneert terecht dat er in de bijbel een 60 tot 70 goden voorkomen die later op last van de Romeinse keizer op een hoop werden geveegd. De geboortedatum van Jezus is volkomen fictief evenals de Paasdata, beiden bepaald door Constantijn.
(Afgeleid van de Maan en Venus).
Veel feestdagen in de bijbel zijn heidense feestdagen die "gekerstend" werden om zo de gelovigen binnen te halen.
Kom dus niet af met de authenticiteit van de bijbel want elke religie stoelt op oudere bronnen.
Het christendom is puur syncretistisch. Er is zelfs niets origineels in te vinden dat al niet eerder bij de "paganisten" bestond.

De heilige Augustinus verzuchtte al dat hij zo verbaasd was over de grote overeenkomsten met het christendom.
Omdat het gevolg nu eenmaal niet origineler kan zijn dan de bron bedacht hij de volgende list.
Satan had als heer der wereld de volgorde van de tijd omgedraaid om de "ongelovigen" te misleiden.
Zo waren er ook die als verklaring van de geschiedenis van slechts 4000 jaar v Chr. in relatie tot de Dinosaurussen en de hele evolutie poneerden dat de wereld met skeletten en al was geschapen. Dit om de ongelovigen op het verkeerde spoor te zetten.
Maar waarom zou de "schepper" de mens een vals spoor willen voorzetten? Was hij dan niet precies zo debet aan misleiding als zijn duistere tegenstander die Hij haatte?

Waar haal je die 25 als geluksdag opeens vandaan?
Hebben we het dan plots over het winter-solstitium?

De talrijke overeenkomsten tussen de mythe van Horus en Jezus kunnen niet genegeerd worden.
Het valt evenmin te ontkennen dat Horus -3000 v. Chr. al werd vereerd.
Horus wekte ook doden op (zoals Asar, Asr is "El-Asar." of de oorsprong van de mythe van Lazarus) en genas de zieken en de lammen.

Voor getallen kom je vaak uit bij de Kabbala.
Overigens ook berustend op veel ouder gedachtegoed.
Ik ga hier geen theologische disputen voeren, want daarover zijn al hele oorlogen gevoerd.
Het is hier een droomforum en geen concilie.
Waar ze elkaar al de hersens insloegen over wat wel en niet de juiste versie zou zijn.
Zoals het monofysitisme.

Vele zonnehelden en goden genazen de zieken.
Horus was verwant met de graangod en het breken en consumeren van het brood kkwam daar onder andere vandaan.
Wat de wijn betreft kwamen Bacchus/Adonis/Tammuz om de hoek kijken. (Adonai is afgeleid van Adonis)
De geboorte in een grot en het sterven of de graflegging daarin, samen met de jaarlijkse bewening, zijn eveneens al bij de antieke pre-chrstelijke mythen te vinden.

Het zijn allen cyclische goden die de vruchtbaarheid in stand moeten houden en een verlegenheidsverklaring vormen voor de seizoenen.
Boeddha heette ook zieken te genezen en er bestaan vele overeenkomsten als we de principes bestuderen van de goddelijke held en de daaromheen geweven mythen. Zie o.a. Campbell.

Kuitert had volkomen gelijk toen hij stelde: "En de mens schiep god".

De antieke wijsgeren beseften heel goed dat alle godenmythen fantasieproducten waren. (psychische projecties)
(*Vooral de Griekse mythologie is voer voor psychologen).
Maar toen het christendom plotseling alles letterlijk ging nemen lachten ze erom.
Ze wisten wel beter. Dus elke god is net zo'n afgod als de bijbelse voorstellingen.
De wonderbaarlijke genezingen zijn ook mythisch. Keizers als godenzonen deden iimmers ook aan handopleggingen.
Er bestaan overigens zat verhalen waarin de "paganistische" goden wonderen konden verrichten.
In hoeverre dat op waarheid berust valt meestal niet te verifiëren, maar dat geldt evenzeer voor alle christelijke wonderen.
Wonderen waren de reclameborden van de religie. Zeg maar, de handel in wonderen of relieken. Of, de sterke verhalen.
God, of beter het godsbeeld, heeft vele namen.


Niet meer dan een droom per post. Geen dromen van derden plaatsen.
Geen topic starten in het onderwerp van anderen.
Berichten zullen anders worden verwijderd, verplaatst of aangepast, of het topic wordt op slot gezet.
7 keer bewerkt. De laatste keer was 11 maanden geleden door Sheherazade.

Deze discussie is gesloten.